RSS Aktuality Zdravotníci
  • Nákup analogových radiostanic 24.3.2017
    ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 40 kusů nových vozidlových radiostanic v pásmu 80 MHz pro posádky výjezdových skupin. Výzva včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky […]