Profil firmy

AB Facility, a.s.

V oblasti ostrahy majetku a osob nabízíme tyto služby:

  • bezpečnostní průzkum a projektování
  • fyzická ostraha objektů
  • recepční a informační služba
  • střežení objektů strážními psy
  • zajištění bezpečnosti na jednorázových akcích

Ve spolupráci se specializovanými firmami zajišťujeme další služby:

  • připojení objektů na multifunkční dohledové centrum s možností výjezdu zásahové skupiny
  • patrolaci objektů
  • technické zajištění objektů
  • převoz cenin a ozbrojený doprovod

Profesionální přístup k zákazníkovi

Jako základní prioritu v oblasti ostrahy si naše společnost klade spokojenost klienta, která je plně spojena s kvalitní prací našich zaměstnanců.

Výběr pracovníků do přímého výkonu služby provádí zkušený personalista. Podmínkou přijetí do pracovního poměru k naší společnosti je občanská a trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní a psychická způsobilost a kladné reference od předchozích zaměstnavatelů. Velmi důležitou a nezbytnou součástí je samozřejmě odborná způsobilost pro výkon činnosti ostrahy majetku a osob.

K neustálému zvyšování kvality výkonu ostrahy patří jako nedílná součást kontrolní činnost. Tuto stěžejní náplň zajišťují vedoucí ostrahy příslušného objektu, bezpečnostní manažeři a auditor společnosti.

kontakt

Sídlo společnosti
Kodaňská 46
Praha 10 10100
tel: +420 234 066 155
Divize Facility management Morava
Vídeňská 89a
Brno 639 00
tel: +420 545 560 111