Profil firmy

AXIMA, spol. s r. o.

Společnost AXIMA, spol.s r.o. byla založena roku 1991. Od počátku své činnosti firma působí v oblasti elektro a automatizace.

V současnosti sestává ze tří úseků, které se zabývají odlišnými aktivitami, ale přesto spolu úzce spolupracují:

Velkoobchod elektrotechnickým materiálem

dodává kompletní sortiment elektromateriálu pro oblast průmyslové automatizace a automatizace budov.

Úsek napájecích zdrojů se zabývá vývojem a výrobou stejnosměrných napájecích zdrojů a nabíječů baterií pro průmyslové aplikace.

Činnost úseku procesní automatizace sestává z technických a organizačních prací souvisejících s automatizací zařízení v průmyslu – od analýzy po dodávku a uvedení do provozu.

Společnost AXIMA, spol.s r.o. během své existence vykazuje pravidelný růst a disponuje stabilním kádrem kvalitních pracovníků, o jejichž profesní a odborný rozvoj neustále pečuje.

Společnost má zaveden systém řízení jakosti, od roku 2000 certifikovaný firmou KEMA. Pro ekonomiku, obchod, řízení a výrobu je od roku 1996 aplikován ekonomicko-organizační systém NAVISION.

„Snažíme se našim zákazníkům vyjít maximálně vstříc a udělat pro ně vše, co chtějí, a hlavně to, co potřebují.“

Certifikáty a dokumenty

Řízení kvality

Cerifikát ISO9001-2008 cz.pdf Politika jakosti.pdf

Životní prostředí

Certifikát ISO 14001-2004 cz.pdf Environmentální politika.pdf Smlouva účasti v kolektivním systému EKOLAMP.pdf Osvědčení o účasti v kolektivním systému EKOLAMP pro rok 2011.pdf Smlouva o účasti v kolektivním systému RETELA – výtah.pdf Zapojení do systému sdruženého plnění EKO-KOM.pdf Osvědčení EKO-KOM o zpětném odběru a využití obalů za rok 2010.pdf Prohlášení k EU 2002-95-EC (RoHS), 2002-96-EC (WEEE) cz-en.pdf Vyjádření k Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907-2006 (REACH).pdf Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady MU-Rosice.pdf

Ostatní

Označování výrobků značkou CE a zajišťování Prohlášení o shodě.pdfZákon 22-1997 Sb. – výtah – požadavky na dovážené zboží.pdfProtokol k Evropské dohodě mezi ČR a EU o posuzování shody (PECA) – výtah.pdfZdroje SELV a PELV ve smyslu normy 33 2000-4-41.pdfCertifikát podle DIN EN 15085-2 de.pdfCertifikát Creditinfo cz.pdf

kontakt

Pobočka Brno
Vídeňská 125
Brno 619 00
tel: 547 424 011
fax: 547 424 013