Profil firmy

CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti zabezpečení objektů a slaboproudých instalací. Distribuce komponentů, konzultace, projekce, dodávka, instalace, záruční a pozáruční servis a revize v těchto oblastech:

 • elektronické zabezpečovací systémy EZS
 • kamerový systém, průmyslové televize CCTV
 • elektronické požární systémy   EPS
 • evakuační rozhlas ER
 • bezpečnostní mechanické a elektronické kódové zámky
 • systémy kontroly a řízení vstupu  EKV
 • automatické ovládání vjezdových vrat a závor
 • telefonní ústředny a rozvody TÚ
 • strukturovaná kabeláž   SK
 • jednotný čas  JČ
 • systémy ochrany zboží
 • perimetrická ochrana objektů
 • domácí telefony a videotelefony DT a VDT
 • systémy kontroly a obchůzky strážných
 • silnoproudé rozvody
 • signalizační a vyvolávací systémy sestra – pacient  KIS

Instlace

Po ukončení instalace systému je zahájen zkušební provoz. V této době jsou bezplatně prováděny požadované změny konfigurace v programu všech systémů.

Servis

Na veškeré dodávky Během záruční lhůty jsou na náklady zhotovitele odstraněny všechny závady ve funkci zařízení v době kratší než 24 hodin od okamžiku jejich nahlášení. V naléhavých případech se tato lhůta zkracuje až na 6 hodin (dle rozsahu poruchy).

Záruční servis

Jedná se o řešení závad popř. i jiných provozních úprav na zabezpečovacím systému zákazníka. Záruční servis zhotovitel zajišťuje pomocí servisní skupiny, na kterou je kontakt: servisní telefon: 606 717 100, 321 717 100.

Pozáruční servis

Pozáruční servis zhotovitel zajišťuje 10 let po uplynutí záruční lhůty. Lze také uzavřít pozáruční servisní smlouvu, kdy za paušální poplatek bude prováděn servis na požadovaných změnách v konfiguraci programu všech systémů nebo telekomunikačních rozvodů.

Revize a pravidelné prohlídky

Po kompletním dokončení dodávky provádíme výchozí revizi systému. Následně provádíme další revize nebo revizní kontroly systému vždy 1 x ročně.

Foto JPG cambridge Kolín

 

Pohotovostní služba non-stop 24 hodin denně

kontakt

Sídlo
Nová Ves I.  31
Kolín 280 02
tel: +420 321 717 100
tel: Obchodní oddělení +420 321 717 300
tel: Technické oddělení +420 321 717 400
tel: GSM 24 hodin +420 606 717 100
fax: +420 321 717 200