Profil firmy

CBA security service, s.r.o.

FYZICKÁ OSTRAHA A OCHRANA OBJEKTŮ

Cílem fyzické ostrahy je zabezpečení práv a oprávněných zájmů zákazníka – objednavatele služeb, která plní zejména úkoly při:

 • ochraně majetku (objektů, věcí, zboží a podobně)
 • ochraně života a zdraví, lidské důstojnosti, bezpečnosti osob
 • realizaci technicko – režimových opatření
 • provádění ekologické, požární a pracovně bezpečnostní prevence

V rámci fyzické ostrahy je zajištěno radiové spojení mezi pracovníky ostrahy, operačním centrem CBA a zásahovými vozy, které zajišťují kvalifikovaný zásah v případě vzniku incidentu v objektu.

Radiokomunikační systém

Radiokomunikační systém – radiová síť firmy CBA je přizpůsobena podnikatelským aktivitám v oblasti východních a severovýchodních Čech

Výstroj a výzbroj

Příslušenství:

 • pouta, distanční tyč,  svítilny a reflektory

Spojovací technika:

 • centrální vysílací zařízení pro Východočeský kraj
 • přenosné i mobilní radiostanice zn. „Motorola“ (USA)
 • mobilní telefony GSM

Uniforma:

 • kompletní černé provedení s firemním označením

Služební psi

 

OCHRANA MAJETKU PULTEM CENTRALIZOVANÉ OCHRANY – PCO

PCO slouží k monitorování a vyhodnocování zpráv ze smluvně chráněných prostor zákazníků, zabezpečených funkční Elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), či Elektrickou požární signalizací (EPS).

VIDEOSECURITY

V současné době se mnoho podniků zabývá otázkou úspor. Jednou z cest je aplikace techniky do systému zabezpečení, vedoucí k možnosti částečného nebo plného vyloučení fyzické přítomnosti pracovníků ostrahy. Jeden z nejefektivnějších systémů zabezpečení je námi nabízená kombinace služeb a techniky, kterou nabízí naše společnost pod názvem „VIDEOSECURITY“.

SHERLOG CAR SEARCH

 • ochrana vozidel proti odcizení systémem radiového vyhledávání

Sherlog je nejdokonalejší elektronický systém vyhledávání odcizených automobilů, pokrývající celé území České republiky. Jedná se o skrytě namontovaný miniaturní vysílač. Ten v okamžiku neoprávněného použití vozidla vyšle zakódovaný radiový signál, který je zachycen celostátní zaměřovací sítí a přenesen do centrálního operačního střediska. Tam je signál vyhodnocen a následně jsou činěna opatření k zajištění vozu.

TRANSPORTNÍ SLUŽBY

Transportní služba je prováděna v souladu s podmínkami smluvní pojišťovny, osobními speciálně vybavenými vozy. Osádky vozidel jsou vybaveny střelnou zbraní, radiostanicí pro stálé spojení s operačním střediskem, neprůstřelnou vestou a dalšími prostředky osobní ochrany.

Naše společnost zajišťuje převozy finančních hotovostí a cenností do výše hodnoty 5 mil. Kč.

Služba může být zajišťována transportní formou nebo formou doprovodu peněžního posla.

Fyzická ochrana osob – bodyguard

 • osobní ochrana V.I.P.
 • ochrana managementu při služebních cestách
 • ochrana významných obchodních návštěv

Poradenské služby v oboru zajištění ochrany objektů

Detektivní prověrky a dohled

 • detektivní prověrky pro potřeby personální práce
 • detektivní dohled v živnostenských provozovnách
 • ochranné technické prověrky

Patrol security – zásahové skupiny

Služba Patrol security spočívá ve specifických opatřeních preventivní činnosti, realizovaných v rámci soukromé bezpečnostní činnosti za využití prostředků a metod bezpečnostní služby CBA.

Tato služba je určena pro preventivní, kontrolní a podpůrné činnosti v rámci strážní služby v objektu a pro realizaci bezpečnostních opatření při napadení námi střežených objektů PCO.

Kontroly mohou být prováděny za pomoci kontrolních systémů.

Hlavní využití této služby spatřujeme, mimo jiné v kontrolní činnosti výkonu ostrahy a dále v operativním doplnění strážní služby v případě vzniku incidentu či mimořádných událostí.

Pracovníci této služby jsou speciálně vyškoleni, vycvičeni a jsou vybaveni speciálními prostředky osobní ochrany např. střelnou zbraní.

kontakt

Kontaktní informace
Krkonošská 16
Vrchlabí 54301
tel: +420 603 284 160
tel: +420 499 422 163
fax: +420 499 421 564
Středisko Jičín
Ruská  19
Jičín 50601
středisko Trutnov
Havlíčkova 4
Trutnov 54101