Profil firmy

Garaventa Lift s.r.o.

Naše společnost úspěšně funguje na českém trhu již od roku 1993. Od roku 2010 podnikáme společně s celosvětovým partnerem – Garaventa Lift. Hlavními třemi okruhy činnosti společnosti je výroba, montáž a následný servis zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, osoby imobilní či jinak tělesně postižené.

Výroba zdvihacích zařízení

Montáž zdvihacích zařízení

Servis zdvihacích zařízení

Zároveň také poskytujeme konzultace nezbytné k individuálnímu řešení každého projektu (nezávislé expertizy, kde nemusí dojít k realizaci firmou).

Dlouholeté zkušenosti na českém trhu nám pomohly poznat a pochopit potřeby našich zákazníků, poskytnout jim profesionální přístup a kvalitu při řešení jejich specifických požadavků. Díky mnoha kontaktům se zahraničními společnostmi máme možnost sledovat trendy a vývoj v této výtahářské oblasti, a nezůstávat tak pozadu v oblasti nejen kreativního řešení, ale i nezbytného technického zázemí.

kontakt

Pobočka Praha 10
Pražská  16
Praha 10 102 21
tel: 272 661 143
fax: 272 661 146
Oblast jižní Čechy
Martin Jakobi
tel: 725 500 883
Oblast Morava a Slezsko
Petr Kylián
tel: 775 785 939