FSDays 18 – 22. 9. 2012.

  g+   sdílet  

Přijměte prosím pozvání Světa v bezpečí jako mediálního partnera a nenechte si ujít veletrh i odborné konference probíhající v rámci připravovaného veletrhu FSDays 2012.

Odborné konference, se konají u příležitosti veletrhu Prague Fire & Security Days 2012, na kterých budou představeny špičkové novinky a unikátní bezpečnostní technologie.

18. 9. – GALILEO pro bezpečnější dopravu – Den pod záštitou Ministerstva dopravy ČR
Třebaže lze využívat systém GPS, s řadou aplikací se stále čeká na nový systém Galileo. Použití technologie družicové navigace je dnes omezeno tím, že se v současné době jedná více méně o informativní systém. Uživatel se musí na základě informace z družicového systému nakonec sám rozhodnout o dalším kroku, za který je sám odpovědný. Služba pro veřejnost poskytovaná americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS je bez záruky, tzn. že není možno vymáhat náhradu škody způsobenou poruchou systému. Galileo dává uživateli možnost kontroly a ověření kvality signálu, tedy záruku spolehlivosti a tím se otvírá možnost pro nové aplikace
Základem trhu globálních navigačních družicových systémů (GNSS) je především využívání základních signálů s údaji o poloze a čase, ale očekává se, že dojde k jeho dalšímu rozvoji díky plánovanému zavedení ověřování autenticity a šifrování signálů. Služby Galileo pokryjí potřeby jak běžných uživatelů silničního provozu, tak certifikované služby v letecké nebo železniční dopravě. Dále bude možno služeb využít při záchraně lidských životů, ochraně osob a jejich majetku i pro vědecké účely, komerční využití se zárukou spolehlivosti, přesné zemědělství atd. Očekává se, že 75 % trhu GNSS budou představovat v& ;ya! cute;robky a služby související s mobilními telekomunikacemi, dalších 20 % inteligentní dopravní systémy (zejména silniční a veřejná osobní doprava a cestovní ruch) a ostatní oblasti využití pak zbývajících 5 %.

18. 9. – Galileo User Forum (GUF) na téma „Využití GNSS technologie pro krizové řízení“

19. 9. – Bezpečí inteligentních budov a domácností – Den pod záštitou ORANGE GROUP a.s., ORSEC s.r.o.
Konference je rozdělena na 3 části:
1. Část – „DVAKRÁT MĚŘ…“ – 2. Část – INTELIGENTNÍ BUDOVY – 3. Část – INTELIGENTNÍ DOMÁCNOSTI
Důležité slovo je BEZPEČÍ, přednášky a prezentace nejsou orientované jen na bezpečnost, ale i na úspory, automatické řízení, bezpečné bydlení,…apod.

19. 9. – Novinky v plnění požadavků norem a zákonů při poskytování bezpečnostních služeb

20. 9. – Požární ochrana datových center z pohledu legislativy a technologií – Den pod záštitou Cechu elektrické požární signalizace ČR
„S celosvětovým nárůstem informačních technologií rostou pochopitelně i požadavky na jejich protipožární zabezpečení. Ať už se jedná o datové centrum o rozloze 60.000 m2 či malý rack, tyto „datové ostrovy“ jsou kritickým komponentem všeho byznysu. Ztráta firemních dat při požáru je jako by se vám před očima zhroutil svět. Naštěstí dnes existují technologie, předpisy a legislativa, které umí těmto nežádoucím katastrofám spolehlivě předcházet. Jak? O tom všem se dozvíte na tomto semináři.“

Podrobný program, včetně ON-LINE REGISTRACE zde.

Součástí oficiálního, odborného programu FSDays 2012 jsou také konference pořádané Ministerstvem dopravy České republiky a Certifikačním institutem. Podrobný program a registraci naleznete zde.

Přejeme Vám hezký a úspěšný den a těšíme se na setkání s Vámi na konferencích i na veletrhu.

  g+   sdílet