NetRex MDS 01 – Mobilní kamerový systém se záznamem videa a přístupem přes Internet

  g+   sdílet  

Mobilní dohledový systém NetRex MDS 01 představuje cenově výhodné řešení pro přenos živého pohledu a zá-znamu videa z lokality s omezeným přístupem k Internetu. Systém stačí ve sledované lokalitě nainstalovat na požadované místo, připojit k přívodu síťového napájení (230 V ~) a během několika minut nabídne na webu živý obraz včetně videozáznamu, který kamera ukládá na zabez-pečené NetRex servery.

Ideální řešení pro:

Stavby

Odlehlé lokality

Krátkodobé akce

Systém je osazen kamerou AXIS M1113-E, která vyniká vysokým rozlišením 800 x 600 obrazových bodů, což je o 20% více v porovnání s analogovými kamerami. Řízená clona zajistí kvalitní obraz při měnících se světelných podmín-kách.

Přístup k Internetu zajišťuje kvalitní mobilní modem, který se automaticky připojí do sítě mobilního operátora tou nejvyšší rychlostí (3G/EDGE/GPRS), která je v dané lokalitě k dispozici.

Veškeré technologie jsou dodávány v malé kovové elektro-instalační skříni se zámkem a s možností montáže na zeď. Kamera je dodávána v krytu s konzolí pro montáž na zeď. Díky přiloženým adaptérům a spojovacímu materiálu je rovněž možno systém snadno instalovat na sloup o průmě-ru 80 – 150 mm. Systém je dodáván s krytím IP65.

Klíčové vlastnosti:

Kompletní řešení pro online dohled

Pro úspěšné zprovoznění systému potřebujete v da-né lokalitě pouze mobilní signál sítě T-Mobile, napáje-ní 230 V ~ a šroubovák. Systém je dodáván komplet sestavený a jeho zprovoznění je otázkou několika málo minut.

Snadné připojení k Internetu

Dodávaný 3G modem zajistí spolehlivé připojení sys-tému k Internetu prakticky kdekoliv. V případě zájmu je možné modem rozšířit o Wi-Fi kartu s anténou a zajistit tak například pokrytí sledované lokality Wi-Fi signálem s mobilním přístupem do Internetu.

Záloha proti výpadku napájení

Zabudovaný záložní zdroj (UPS) udrží systém v provozu po dobu cca 4 hodin od výpadku síťové-ho napájení.

Voděodolné provedení

Kamera je umístěna v kvalitním venkovním krytu se sluneční clonou a krytím IP66. Rozvaděč je vyroben z plechu, je nastříkán kvalitní práškovou barvou a chrání technologii umístěnou uvnitř díky krytí IP65.

Živý obraz a přístup k nahrávkám přes web

K živému obrazu z kamery a nahrávkám pořizova-ným kamerou na zabezpečené NetRex servery je možné se dostat snadno prostřednictvím web roz-hraní na adrese www.netrex.cz a to z počítače nebo mobilního telefonu.

V případě zájmu o zpřístupnění živého obrazu z ka-mery nebo záznamů na vašich www stránkách může-te s výhodou využít dodávané flash komponenty, dí-ky kterým vše uděláte velmi snadno. Kameru je rov-něž možno prezentovat ve vašem Facebook profilu.

Centrální kontrola funkčnosti

Centrální servery NetRex nepřetržitě kontrolují funkčnost systému a v případě odpojení kamery od Internetu nebo problému s nahráváním video zázna-mu vás upozorní e-mailem nebo SMS zprávou.

Služby dle potřeby, slevy za předplatné na delší období

Služby mobilního připojení a využití NetRex platfor-my platíte vždy předem na 1, 3, 6 nebo 12 měsíců. Platby na delší časové období jsou zvýhodněny. Po-kud se rozhodnete systém nějakou dobu nevyuží-vat, jednoduše si nezaplatíte předplatné na další ob-dobí a služby vám budou automaticky pozastaveny.

Odborníci ze společnosti ALARM KFS se ochranou majetku zabývají již několik let a říkají toto: „Elektronické zabezpečovací systémy dokáží zkrátit na minimum čas, po který narušitel může zcizovat nebo poškozovat váš majetek

  g+   sdílet