Sociální sítě jsou bezpečnostní hrozbou číslo 1

  g+   sdílet  

Nejde o žádné velké překvapení. Spíš jen potvrzení předpokládané skutečnosti. Zajištění bezpečnosti dat je stále komplikovanější zejména díky stále většímu vlivu a všudypřítomnosti sociálních sítí. Podle nejnovějšího reportu společnosti McAfee publikovaného na Security Summitu v Londýně před několika dny je nárůst bezpečnostních rizik velmi významný. Nejvíc pak v oblasti sociálních sítí díky zaměstnanci i soukromými osobami vytvářeným datům.

Nebezpečnost e-mailů a komunikace

Dle uvedeného zdroje až 62% oslovených odborníků považuje tuto oblast za největší bezpečnostní hrozbu v jejich organizacích a u jejich klientů. Jako druhé nejvýznamnější ohrožení se pak objevily e-maily a podobná špatně organizovatelná data představující velké riziko podle 59% respondentů. Opět zde jde mimo jiné o neustále rostoucí množství e-mailů a jejich špatnou zabezpečitelnost a kontrolovatelnost.

Ukradené a ztracené nosiče a malá zařízení

Třetím významným směrem jsou mobilní data. Jejich největším problémem však nejsou ani tak samotné mobilní technologie, jako spíš špatná práce s nimi rukou uživatelů. zejména pak selhání v dodržování bezpečnostních pravidel ( rovněž 59%) a ztráta datových nosičů představující velké riziko podle 58% odborníků. Ať už jde o ztrátu či krádež mobilních telefonů, notebooků, tabletů nebo i jen přenosných pamětí.

Další z podstatných zjištění jsou:

  • nesprávná či nedostatečná pravidla pro používání vlastních zařízení zaměstnanců. Pouze méně než každá pátá společnost má nastavena dostatečně přesná pravidla pro ukládání dat na vlastních zařízeních zaměstnanců. Obvykle tedy na strojích bez kvalitního zabezpečení a dozoru. Navíc jen asi polovina ze společností, které podobná pravidla mají, je schopna je v praxi také dodržet.
  • 46% doborníků také považuje soukromá zařízení za větší hrozbu než počítače a další vybavení pořízené samotnými společnostmi. Opět se zde ukazuje předpoklad lepšího zabezpečení u elektroniky, která projde firemním procesem nákupu než u soukromě pořizovaných strojů.
  • Dle předpokladů se v oblasti bezpečnosti objevuje také další z moderních fenoménů, kterým jsou nejrůznější sdílené a cloudové služby. Až 60% doborníků považuje tuto oblast za velkou hrozbu a lákavou výzvu pro cyberzločin.
  • 49% dotázaných také souhlasí nebo výrazně souhlasí s nebezpečností kombinovaných systémů využívajících mix klasického vybavení umístěného fyzicky ve firmách a virtualizace prostřednictvím nejrůznějších externích a sdílených služeb. Takto sestavené systémy jsou obvykle hodnoceny jako mnohem hůř zabezpečitelné než jen klasická infrastruktura.

  g+   sdílet