Ekahau Vision ™ 2.0 je již dostupný.

  g+   sdílet  

Ekahau Vision ™ 2.0 lokalizační analytická platforma, která využívá real-time lokalizaci (RTLS), přináší nové nástroje pro zlepšení využití přístrojů i ke zvýšení bezpečnosti pracovníků v rizikových provozech či v zařízeních zdravotní a sociální péče.

Reston, USA. – Ekahau Inc., světový lídr ve Wi-Fi lokalizačních systémech v reálném čase (RTLS) oznámila dostupnost Ekahau Vision ™ 2.0, nové lokalizační analytické platformy, např. pro správce nemocnic, zaměstnance a zdravotní personál. Ekahau Vision ™ 2.0 je softwarová platforma, která poskytuje ucelený přehled o workflow, poskytuje procesní informace z pravidel založených na pohybu majetku a osob. Vision ™ 2.0 je nyní k dispozici jako upgrade pro stávající zákazníky Ekahau i jako součást všech nových Ekahau nasazení RTLS.

S Vision ™ 2.0 získají riziková pracoviště (nebezpečné provozy, zdravotnická a pečovatelská zařízení) výrazně lepší přehled o umístění majetku (např. drahých mobilních přístrojů) či jejich skupin tak, aby odpovědní pracovníci mohli rychle zařízení najít a zabránit ztrátě či krádeží, ev. zvýšit jeho využití.  Ekahau Inc. je jediný RTLS výrobce, který nabízí 2-cestnou komunikace přes Wi-Fi. To umožňuje bezpečnostním týmům okamžitě lokalizovat zaměstnance, pacienty či přístroje při mimořádných událostech.

Více než kdy předtím vidíme, že zdravotnictví i rostoucí podniková zákaznická základna, poptává větší efekt z jejich RTLS řešení. Zákazníci chtějí více využívat lokalizační údaje, řídit a rozhodovat se na základě sledování procesů, vedeni snahou zlepšení péče o pacienty či poskytnutí bezpečného pracovního prostředí. To je důvod, proč budeme pokračovat v dalším rozšiřování Vision ™ platformy, tak, aby naši zákazníci mohli získat maximální návratnost investic.“, uvedl Mark Norris, generální ředitel Ekahau.

Jednoduché uživatelské rozhraní Vision ™ 2.0 poskytuje správcům nástroje pro předávání zpráv a desktopový pohled na workflow např. po odděleních, nabízí tzv. business inteligenci, která pomáhá vylepšit rozhodovací procesy.

Obr. 1  2-cestný přenos alarmů či zpráv

Obr. 2 Správa majetku (přístroje, zařízení)

Obr. 3 Zákaznický reporting

  g+   sdílet