Urgentní medicína – Specializační vzdělávání

  g+   sdílet  

Stále jsou volná místa v kurzu.

Obor specializačního vzdělávání: Urgentní medicína

Označení specialisty: Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

dle §45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Akreditace: MZČR č. j.: 62819/2011/VZV, pro celý vzdělávací program s platností do: 31. 10. 2017 akreditace

Obor specializačního vzdělávání: Urgentní medicína

Označení specialisty: Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

Kurz je zakončen atestační zkouškou dle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání teoretické výuky:

ZZS-HMP, Nádražní 1573/60, Praha 5

Místo konání praktické výuky:

ZZS-HMP, Nádražní 1573/60, Praha 5

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6

Rozsah kurzu: 652 h

Termín pro podání přihlášek: Prodloužen – stále volná místa
Cena kurzu:
44 000,-Kč

Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách:

1. splátka ve výši 50% z ceny kurzu – před zahájením kurzu

2. splátka ve výši 30% z ceny kurzu – nejpozději v polovině kurzu,

3. splátka ve výši 20% z ceny kurzu – nejpozději dva týdny před konáním závěrečných zkoušek.

Zahájení výuky:

Teoretická výuka probíhá pravidelně každé liché pondělí. Výuka navazuje na standartní znalosti a dovednosti zdravotnického záchranáře, které dále prohlubuje, rozvíjí a přináší nové informace a dovednosti. U účastníků vzdělávání se proto předpokládá dobrá znalost a orientace v této problematice.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů. Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, a z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2, § 56 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K zařazení do specializačního vzdělávání je také třeba podat žádost o zařazení do tohoto vzdělávání na MZČR. Žádost je dostupná na tomto odkazu: http://svetvbezpeci.cz/pe_app/clientstat/?url=www.nconzo.cz/web/guest/info_specializace. Po zařazení do specializačního vzdělávání lze následně podat přihlášku ke studiu do našeho vzdělávacího programu.

Kontakt:

Vzdělávací centrum

Bc. Radomír Vlk
Specializační vzdělávání

Telefon: +420 725 434 769

E-mail: radomir.vlk@zzshmp.cz

Adresa: Korunní 98, Praha 10, 101 00

  g+   sdílet