Příprava grilu lehce a bezpečně

  g+   sdílet  

S blížícím se létem přichází také čas pro stále oblíbenější zábavu většiny lidí – grilování. Ať už s přáteli, rodinou nebo i spolupracovníky, grilování se stává neodmyslitelnou součástí našich aktivit ve volném čase.

pepo

Aby chvíle strávené při grilování byly co nejpříjemnější, je třeba být náležitě připraven. Kromě dobré nálady, počasí, dobrého jídla a pití je nutné také dobře připravit vlastní gril – použít kvalitní palivo a to samozřejmě vhodně podpálit. A právě na podpalování a především podpalovače se pojďme podívat podrobněji.

Každý má jistě zkušenosti s tím nejznámějším zapalováním pomocí papíru a třísek. A také si každý vzpomene, jak obtížné někdy bylo oheň rozdělat, pokud třísky byly navlhlé nebo třeba silněji foukal vítr. Pohodlnost, netrpělivost a časová náročnost dnešní doby stále více nahrává speciálním podpalovačům, které nám pohodlněji, rychleji a spolehlivěji rozdělání ohně zaručí.

Pokud se podíváme na dnešní trh, zjistíme, že výběr různých podpalovačů je poměrně široký. Nejznámějším podpalovačem již od 60. let minulého století stále zůstává pevný podpalovač – bílé kostičky vhodné k podpálení dřeva, uhlí nebo briket. Tyto podpalovače jsou pro grilování oblíbené především v západní části Evropy. Výhodou je, že vidíme, zda podpalovač již celý vyhořel, případně zbytek můžeme z již roztopeného grilu odstranit. Pevný podpalovač je také doporučovaný pro použití v  zapalovacím komínku.

V našich končinách je pro zatápění grilu hojně používán tekutý podpalovač. Zápalná látka na bázi parafinu se vsákne do uhlí nebo briket a postupně vyhořívá. Na trhu se objevují i tekuté podpalovače na bázi lihu, ty jsou ale pro podpalování grilu nevhodné a mohou být i při neopatrné manipulaci značně nebezpečné. Alternativou k tekutým podpalovačům jsou podpalovače gelové, které z místa podpalu tolik nestékají.

Svoje místo na trhu si začínají nacházet také různé varianty dřevěných podpalovačů. Jde většinou o kostičky lisovaných pilin s voskem nebo třeba smotky dřevité vlny. Některé dřevěné podpalovače mají dokonce na sobě nalisovanou zápalkovou hlavičku, jejich obal obsahuje škrtátko a nemusíme se tak starat o zápalky.

Tak jako většina dnešních výrobků, i podpalovače podléhají nejrůznější legislativě a mohou být certifikovány. Pokud je podpalovač označen např. DIN certifikací, je to pro uživatele významná informace o tom, že produkt splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní a kvalitativní nároky.

Ať už ale použijeme k úspěšnému zatápění grilu jakýkoliv druh podpalovače, to hlavní a příjemnější nás teprve čeká – vlastní grilování a především následná konzumace našich výtvorů.

  g+   sdílet