Reakce na článek uveřejněný na portále Medical -Tribune dne 18.4.2013

  g+   sdílet  

foto

Nadějný nadpis článku „Situaci se záchrankami řešíme, tvrdí MZ“ slibuje čtenáři konečně řešení vzniklé situace, ale samotný obsah je pravým opakem. Z Ministerstva zdravotnictví ČR se dozvídáme, že pláčeme na špatném hrobě a máme se obracet na Magistrát. Dále tisková mluvčí jen popisuje pasáže z platné legislativy, bohužel mimo téma položených otázek. Možná ani neví, že v zákoně o ZZS jsou v § 3 definovány dotazované pojmy. Současně se v odpovědi snaží vyvrátit tvrzení ředitele pražské záchranky MUDr. Zdeňka Schwarze, že MZ ve věci dlouholetých problémů v návaznosti neodkladné péče v Praze nic neřeší.

Pravdou zůstává, že ministerstvem přímo řízená zdravotnická zařízení dlouhodobě odmítají přijímat od záchranky některé pacienty ve vážném stavu. MZ jsme nepsali „stížnosti“, ale upozornili jsme během posledních 15 měsíců několika dopisy na problémy pražského zdravotnictví, respektive na nedostatky v jím zřizovaných nemocnicích. Konkrétní případy jako důkaz byly též opakovaně předloženy. Jednalo se o 10 dopisů, týkajících se problémů v návaznosti neodkladné péče a výkladu nejasných ustanovení nového zákona o ZZS. Na dva dopisy dosud MZ neodpovědělo ani jinak nereagovalo. V letošním roce jsme na toto téma zaslali další dva dopisy, na které opět nebylo zatím reagováno. MZ je zřizovatelem nemocnic – příspěvkových organizací, za které nese zodpovědnost a nemůže se jí zbavovat tím, že nás odkazuje na Magistrát HMP. Co však musíme v odpovědi tiskové mluvčí MZ ocenit, je výraz „špatný hrob“, který se k tématu MZ a k problémům s předáváním pacientů v ohrožení zdraví a životů hodí.

Otázku, zda nemocnice, respektive jejich zaměstnanci, odmítnutím pacienta porušují zákon, ponechala bez odpovědi. Tisková mluvčí MZ předvedla dokonalou ukázku této funkce – popsat celou stránku a neříct při tom vůbec nic. Přitom otázky položené MT (Medical Tribune) zněly celkem jasně. Kdo by čekal stručnou a jasnou odpověď ANO nebo NE, je zklamán. Stejně tak o odpovědnosti MZ za vážnou situaci ani slovo a o tom, co s tím ministerstvo hodlá dělat, také ani slovo. Zkrátka nic nového. Ministerští úředníci by si raději ukousli jazyk, než by přiznali, že se jimi řízené nemocnice chovají, jak chtějí a že nejsou schopni zařídit ani naprosto elementární věci, jako je bezproblémové přijímání pacientů od záchranky a naplnit v praxi zákony, které samo MZ v čele s ministrem Hegerem předložilo.

Znovu musíme uvést, že se jedná o pacienty bez rozdílu věku, pohlaví nebo společenského a ekonomického postavení. Jde o případy kolapsů, dušnosti, trombóz cév, výdutí aorty, selhávání srdeční činnosti a ledvin, cévní mozkové příhody nebo i pacienty na umělé plicní ventilaci apod. Nejedná se tedy o banality, jak bylo opakovaně v obhajobě pro veřejnost uváděno. Informace o bezdomovcích, intoxikovaných a jinak nepohodlných pacientech tento výčet odmítaných pacientů jen doplňuje.

 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

V Praze, dne 19. dubna 2013

  g+   sdílet