Nepodceňujte riziko požáru! Chraňte svůj život a majetek moderními prostředky elektrické požární signalizace (EPS)

  g+   sdílet  

Nebezpečí požáru a následné škody, na zdraví i na majetku, patří stále k podceňovaným rizikům současné doby. I přes to, že za celou dlouhou historii jsme měli mnoho možností se přesvědčit, že oheň je živel, který, vymkne-li se kontrole, působí rozsáhlé škody a jeho zvládnutí stojí nemalé úsilí i prostředky. O to více zde platí důraz na prevenci a výchovu. A zatímco při výchově málokterý rodič zapomene poučit svého potomka o nebezpečí sirek, zapalovačů či kamen, v oblasti prevence a protipožárního zabezpečení, se stále setkáváme s podceňováním rizik. A při tom stačí mnohdy málo. Současné prostředky elektrické požární signalizace (EPS) využívají nejmodernější technologie, jsou jednoduše ovladatelné, cenově dostupné a dokáží v naprosté většině případů požárům předejít.

Jako všechny oblasti lidské činnosti, prošla i oblast protipožární ochrany v posledních letech raketovým vývojem. Byly zde implementovány nejnovější technologie, vytvořila se komplexní nabídka produktů pro všechny. Od jednotlivců – byty, rodinné domy, přes komerční sféru – provozy obchody, kanceláře,  průmysl – výrobní podniky, sklady, až po instituce – nemocnice, školy, vědecká pracoviště. Současné systémy EPS využívají nové možnosti v oblasti detekce – např. videodetekce požáru, lineární teplotní detekce, nasávací systémy, tak v oblasti vyhodnocení – moderní ústředny, i komunikacebezdrátová komunikace jednotlivých prvků, ovládání pomocí dotykových obrazovek, atd. Další důležitou změnou poslední doby je integrace systémů EPS s dalšími prvky elektronického zabezpečení  – např. systémy nouzového rozhlasu, navigační a evakuační systémy, systémy na ochranu majetku, atd.

Obraťte se na profesionály

Pro návrh kvalitního a adekvátního systému EPS je nutná komplexní znalost dostupných technologií a produktů, kvalitní analýza potřeb zákazníka, bezproblémová implementace – projekce, montáž, oživení systému a následná podpora. Všechny tyto oblasti se snažíme našim zákazníkům ve společnosti Avalon nabídnout v co nejvyšší kvalitě. Oblastí EPS se zabýváme již mnoho let, prošli jsme celou „revolucí“ moderních technologií v této oblasti, aktivně spolupracujeme s výrobci EPS systémů a přímo se podílíme na vývoji nových produktů. U našich zákazníků se vždy snažíme navrhovat rozumné, cenově adekvátní řešení, které svou funkcionalitou splní jejich potřeby.

  g+   sdílet