Přeprava zásilek v bezpečí a pod kontrolou

  g+   sdílet  

sonda_3

Každý z nás jistě využívá služeb přepravních společností a zajisté každý má jak kladné, tak i záporné zkušenosti. Bohužel tyto služby zatím nejsou na takové úrovni, jak bychom si představovali a zasílání je vždy trošku loterie. Hrozí zde větší pravděpodobnost ztráty než zisku.

Podívejme se na možnost, jak mít o své zásilce, která může být v různé formě, částečný nebo úplný přehled. Získáme tím možnost předejít ztrátě nebo dohadování o viníku nám vzniklé škody. Je dobré si uvědomit, u jakého druhu zásilek / zboží má smysl využít této technologie. Jedná se zejména o produkty dražší, křehké a historické či o produkty rychle podléhající zkáze.

Tento systém je již nyní využíván ve farmaceutickém průmyslu, při přepravě orgánů a dalších odvětvích, kde se klade na důraz zamezit vzniku škody překročením některých veličin jako jsou teplota, vlhkost, tlak, světlo, otřesy, nárazy a orientace v prostoru.

tracker_GL200_in_hand gl200

Částečný přehled o zásilce:

Pokud nám stačí mít přehled jen o poloze a čase naší zásilky, postačí použít jednoduchý GPS/GSM tracker malých rozměrů v součinnosti se systémem Auto-GPS. Tento tacker se vloží do zásilky a shromažďuje údaje o poloze pomocí vestavěného, citlivého GPS přijímače tak, jak to známe z klasické GPS automobilové navigace. Tato data se odesílají pomocí klasické GSM sítě na server systému Auto-GPS, kde jsou zpracována a v reálném čase se poloha zobrazí ve webovém rozhraní na mapě. Máme okamžitý přehled o poloze zásilky společně s přesným časem a rychlostí, jakou se zásilka pohybuje. V tomto uceleném systému je možné si nastavit nejrůznější upozornění, kdy budeme informováni pomocí SMS nebo emailem. Nastavit můžeme překročení vybrané oblasti, vjetí do vybrané oblasti, překročení rychlosti nebo časového úseku. Vše je podrobně vypsáno v grafech. Jednotka je velice citlivá a signál přijímá a vysílá i v uzavřených kontejnerech. V případě výpadku sítě se data ukládají do vnitřní paměti a po opětovném přihlášení do sítě se všechna data odešlou. Máme okamžitý přehled i o stavu baterie. Výdrž na jedno nabití je závislá od nastavení intervalu zasílání dat a pohybuje se od několika dnů až po týdny. Jsou i jednotky, které se používají v mezinárodní a mezikontinentální dopravě a dokáží vydržet více než 1000 dnů na jedno nabití.

Úplný přehled o zásilce:

U této možnosti platí to stejné jako u částečného přehledu. Také se používá GPS/GSM tracker malých rozměrů, ke kterému se navíc připojí EMM Sonda. Tato malá sonda nepotřebuje žádné vlastní napájení. Napájí se z trackeru, ale díky své nenáročnosti nemá zásadní vliv na celkovou výdrž. Díky této EMM sondě získáme k údajům o poloze, čase a rychlosti, také údaje o teplotě, vlhkosti, tlaku, intenzitě světla, přetížení a orientace v prostoru. U některých druhů zásilek jsou tyto informace zásadní a mohou nám zachránit cenné zboží nebo předejít škodám.

  • Teplotu, vlhkost a tlak využijí například přepravci čerstvých surovin, léků, orgánů, citlivých zařízení, starožitností a podobných produktů.
  • Hodnota tlaku se může použít k zjištění porušení obalu.
  • Přetížení je užitečná hodnota vypovídající o nárazech a prudkých pohybech.
  • Orientace v prostoru nás informuje o tom, zda zásilka nebyla otočena a tím znehodnocena, případně jinak poškozena.
  • Intenzita osvětlení slouží například k informování, jestli zásilka nebyla v době přepravy otevřena.

S možností sledování těchto hodnot jsme dostali kompletní přehled o naší zásilce a máme možnost zakročit, předejít nebo se bránit při vzniklém problému.

Všechny tyto hodnoty můžeme sledovat v reálném čase v přehledných grafech s možností sestavit výsledný report. Zásadní je funkce nastavení upozornění na každou hodnotu zvlášť. Nemusíme tedy neustále zásilku kontrolovat, ale v případě překročení některých hodnot budeme ihned informováni SMS nebo emailem. Celý tento systém je možné plnohodnotně provozovat na chytrých telefonech s operačním systémem Android nebo iOS díky volně stažitelné aplikaci.

mapa_trasy

Další využití systému Auto-GPS:

Tento systém můžeme využít i jinak než ke sledování stavu naší zásilky.

  • Tracker nebo jednotka s pevnou instalací slouží firmám k automatickému sestavování knihy jízd, kontroly spotřeby i stavu nádrže, rozlišení služebních a soukromých jízd zaměstnanců a tím i ke snižování celkových nákladů na vozový park.
  • V případě krádeže vozu, stavebního stroje nebo jakéhokoliv jiného zařízení, které má nainstalovanou GPS jednotku, jednoduše dohledáme ve spolupráci s policií svůj majetek.
  • Ideální řešení při pomoci v nouzi našim seniorům nebo dětem. Kdykoliv máme přehled o jejich pohybu a v případě potřeby / nouze mohou jednoduše jedním stiskem tlačítka, odeslat z GPS trackeru SMS o své poloze na předem nastavená telefonní čísla.

Sloučením hardwarových jednotek a trackerů se sofistikovaným softwarovým systémem Auto-GPS dostaneme mocný nástroj, který nejen šetří náš čas a peníze, ale může pomáhat a zachraňovat.

Společnost Eurosat CS vyvinula a provozuje systém Auto-GPS,  distributorem  je firma  Alarm KFS, s.r.o.  Autor článku Eurosat CS.

  g+   sdílet