Všeobecné zásady boje s ohněm na vozidlech

  g+   sdílet  

uhas_foto

Už jsme si pověděli něco málo o hasicích přístrojích v automobilu, ale jak se vlastně chovat, když nastane situace, kdy bude třeba hasicí přístroj opravdu třeba použít? Rodinná firma UHAS, zabývající se servisem a prodejem hasicích zařízení, Vám posílá deset a jedno pravidlo, které Vám pomůže správně reagovat, když se stane, že budete účastníky požáru na silnici.

uhas I

1. Při jakémkoli podezření na požár – kouř, je cítit že se něco pálí apod. – je třeba co nejrychleji a bezpečně zastavit.

2. Vypněte motor, a pokud je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie, vypněte baterie. Již to mnohdy stačí, pokud požár vzniká od zkratu v elektroinstalaci. Většina požárů vzniká v motorové části nebo od rozpáleného výfuku.

3. Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem proveďte vizuální kontrolu. Zjistěte, kde požár vznikl – stačí pohled pod vozidlo od zadní části až dopředu pod motor.

4. Pokud se potvrdí požár či žhnutí, všichni by měli co nejrychleji opustit vozidlo a to do bezpečné vzdálenosti (deset metrů rozhodně nestačí) a mimo silnici.

5. Pokud hoří motorový prostor a máte hasicí přístroj, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty! Hašení provádějte na zasažená místa.

6. Zároveň vyzvěte někoho ze spolucestujících a ohlaste požár na linku 150 nebo 112.

7. Nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát, či něco jiného, co by zabránilo přístupu vzduchu a požár se tak nemohl šířit. To platí jen v případě, že se jedná o začínající požár, ve stadiu žhnutí či malého zahoření.

8. V případě požáru většího celku, nebo nejste-li schopni požár uhasit, či nemáte-li dostatek hasících prostředků, počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti.

9. Pokud možno, snažte se odklonit projíždějící vozidla, ale vše záleží na situaci a místě požáru. Bezpečnost vaše i ostatních účastníků je nejdůležitější!

10. Dojde li k požáru vozidla následkem dopravní nehody situace je podstatně složitější a jedná se hlavně o záchranu lidských životů.

Poslední, všeobecně platné pravidlo: POKUD UVIDÍTE JINÉHO MOTORISTU V NOUZI, ZASTAVTE A POMOZTE MU, NIKDY NEVÍTE, KDY SE MŮŽE NĚCO PŘIHODIT VÁM!! Potom jistě uvítáte pomoc někoho, jako jste Vy.

  g+   sdílet