Zlatý záchranářský kříž za rok 2013

  g+   sdílet  

zlaty kriz

Prestižní ocenění v soutěži „O nejlepší záchranářský čin roku“, kterou již jedenáct let vyhlašuje redakce časopisu RESCUE report, předal 27. března na Pražském hradě prezident České republiky Miloš Zeman. Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství, stejně jako obětavé činy první pomoci laiků – dětí i dospělých a podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.

Přehled oceněných záchranářů a jejich skutků:

1A. Záchranářský čin laiků

Subkategorie dospělých

Zlatý záchranářský kříž p. Jan Tyburec, čestné uznání Karel Kubovec

Záchrana z jezu 

18. června 2013 se dva mladíci ve věku 15 a 18 let koupali v řece Otavě v těsné blízkosti jezu Na Křemelce (okres Strakonice). Řeka měla tou dobou značně zvýšený průtok způsobený povodňovou situací z počátku června. Mladíci se dostali až do bezprostřední blízkosti jezu, nestačili včas opustit nebezpečný prostor a vodní vír je stáhl pod samotný jez. Mezi lidmi, kteří topící se mladíky v tu chvíli pozorovali z břehu, byli i kamarádi Karel Kubovec a Jan Tyburec, který již jednou z jezu topícímu se člověku pomáhal a věděl, jak je jez nebezpečný. Přesto ani na chvíli nezaváhal, skočil za mladíky do vody a křičel, aby plavali k prostřednímu pilíři jezu, kde by se mu je podařilo zachytit. Jednomu se povedlo k pilíři doplavat, Jan Tyburec mu pomohl vylézt na prostřední pilíř a značně vyčerpaného jej uložil do stabilizované polohy. Druhému ale došly síly a pod jezem zůstal, zhruba po sedmi minutách tělo vyplavalo na volnou řeku, kde ho Jan Tyburec zachytil. Do vody za ním šel i jeho kamarád Karel Kubovec, s jehož pomocí společně táhli bezvládné tělo na břeh. Již ve vodě započali s neodkladnou resuscitací, ve které pokračovali i na břehu, až do příjezdu lékařů. Jan Tyburec a Karel Kubovec v rozhodujícím okamžiku neváhali riskovat svůj život pro záchranu života druhého, projevili obrovskou duchapřítomnost a statečnost a svým úctyhodným činem zachránili život chlapcům, kteří by bez jejich pomoci neměli šanci přežít. Zachránění chlapci Dominik Sulek a Jiří Kamenišťák jsou dnes se svými zachranci také přitomni.

1B. Záchranářský čin laiků

Subkategorie děti a mládež do 18 let

Zlatý záchranářský kříž

Tatínek 

Počátkem ledna 2013 se Františkova maminka v noci vzbudila vedle svého muže a zjistila, že nedýchá a nejeví známky života. Vzbudila Františka, v té době studenta 1. ročníku střední školy v Rakovníku, který začal s masáží srdce svého otce a vytrval až do příjezdu rychlé záchranné služby. František Nový prokázal neskutečnou aktivní vůli k záchraně lidského života, která byla o to náročnější, že se jednalo o osobu jemu jednu z nejbližších. Díky jeho vytrvalému zásahu je tatínek v pořádku. Zachráněný tatínek svého syna na slavnostním předávání doprovází.

2. Záchranářský čin profesionálů jednotlivců

Zlatý záchranářský kříž

Pomoc napadenému člověku 

V září loňského roku večer se Jan Žáček vracel s přáteli z hub a v Dobříši se stali svědky napadení, při němž tři muži kopali ležícího muže na ulici do hlavy a zad a bili ho dřevěnou tyčí. Nikdo z přihlížejících nezareagoval a nešel muži pomoci. Pan Žáček nezaváhal a útočníky se snažil odehnat. Jeden z násilníků začal napadat i jeho, ale nakonec útočníci utekli a napadeného muže nechali ležet. Pan Žáček muži poskytl první pomoc a zavolal záchrannou službu a policii. Napadený muž byl těžce zraněn a brzy začal kolabovat. Stav pacienta se během zásahu lékařky natolik zhoršil, že jej musela zaintubovat a připojit na řízenou plicní ventilaci. Zasahující záchranáři se podle svých slov s tak surovým napadením nesetkali a pan Žáček svým zásahem a poskytnutím první pomoci napadenému muži zachránil život.

3. Záchranářský čin profesionálního týmu

Zlatý záchranářský kříž

Záchrana lidských životů 

30. dubna 2013 byla dvoučlenná policejní hlídka ve složení pprap. Bc. Iveta Vávrová a pprap. Michal Durda vyslána v nočních hodinách do obce Štěměchy na Třebíčsku. Na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby zatelefonovala krátce před jednou hodinou v noci žena, která požádala o pomoc pro svého partnera. Dále již nebyl její telefon kontaktní. Po příjezdu na místo se policisté snažili kontaktovat obyvatele uzamčeného domu. Nikdo však na bouchání ani volání nereagoval, jen z vnitřních prostor bylo slyšet pláč dítěte. Policisté proto neváhali, rozbili okno a vstoupili do obydlí. V jedné z místností nalezli osamocenou čtyřletou holčičku, která postrádala rodiče. Dítě odnesli z domu ven, a tím mu zachránili život. Policisté vstoupili zpět do domu a hledali další osoby, které se měly uvnitř nacházet. Po prohlídce objevili ve sklepních prostorách další dvě ležící lidská těla, která i přes tíživé podmínky v zakouřeném domě zamořeném oxidem uhličitým vynesli před budovu. Zde byla prováděna následná resuscitace, na které se aktivně podílel pprap. Petr Dvořák. Přivolaným zdravotníkům se i přes veškerou snahu nepodařilo muže oživit a lékař konstatoval jeho smrt. Avšak aktivním a včasným zákrokem všech zainteresovaných policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina došlo k záchraně dvou lidských životů, matky s dcerou, a to v podmínkách, kdy policisté neváhali a riskovali při zákroku vlastní zdraví a život.

4. Nejkurióznější záchranářský čin

Zlatý záchranářský kříž

Skládka 

22. prosince 2013 se pracovník ostrahy skládky p. Štefan Krúpa v Lazcích propadl při pravidelné kontrole areálu až po krk do odkalovací jímky. Hladina, kterou pokrývala silná vrstva odpadu, totiž v mrazivém počasí splývala se zpevněnými pěšinami. Odkalovací jímka komunálního odpadu se při propadnutí osoby chová jako bažina, muž se proto při pokusech dostat ven propadal čím dál hlouběji do skládky; až zhruba po hodině jej nalezl jeho syn Josef. Držel mu hlavu nad úrovní odpadků a zavolal prostřednictvím tísňové linky 112 na pomoc hasiče. Pro zasahující jednotku byl zásah velmi náročný a nebezpečný. Zatímco jedna skupina se bezprostředně podílela na záchraně života, druhá připravovala přistávací plochu pro vrtulník LZS a další skupina musela bedlivě sledovat kroky svých kolegů, aby se sami nepropadli do skládky. Hasiči muže vyprostili pomocí nosítek a silně podchlazeného předali k transportu vrtulníkem lékařům LZS. Zlatý záchranářský kříž dostávájí příslušníci HZS Domažlice, čestná uznání příslušníci HZS Staňkov, Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn a syn Josef Krúpa.

6. Výjimečný přínos pro záchranářství

MUDr. Jiří Pudil 

MUDr. Jiří Pudil pomohl za více než 20 let své práce v přednemocniční neodkladné péči ve Zlínském kraji vybudovat zdravotnickou záchrannou službu výborné úrovně. Od roku 1991 vedl záchrannou službu spadající pod Baťovu nemocnici ve Zlíně, v letech 1996 až 2002 se stal ředitelem Okresního střediska zdravotnické záchranné služby Zlín a po transformaci se stal v letech 2003-2005 ředitelem Územního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Od roku 2005 do roku 2013 se pak jako vedoucí lékař krizového řízení a připravenosti zaměřil na činnost ZZS za mimořádných událostí a na spolupráci složek IZS. MUDr. Pudil se věnoval také soustavnému vzdělávání zdravotnických pracovníků – stál u zrodu oboru zdravotnický záchranář na tehdejší SZŠ Zlín, kde také externě vyučoval. O své poznatky se dělil se všemi kolegy v rámci vlastní publikační a přednáškové činnosti. MUDr. Pudil získává za své pracovními výsledky, lidský přístup i morální kvality Zlatý záchranářský kříž.

7. Cena RESCUE reportu za informační a osvětovou činnost

Zlatý záchranářský kříž

Česká televize 

Informační přínos České televize při ochraně zdraví a majetku při povodních 2013

Komplexní a vysoce profesionální preventivně informační a zpravodajská kampaň ČT významně pomohla tisícovkám občanů postiženým povodněmi účinně ochránit své zdraví a majetek před ničivým vlivem stoupající vody. Velmi efektivní byla práce regionálních reportérů v terénu, jejich součinnost se záchranářskými profesionály a poctivá práce na aktualizaci a doplňování informací. Mnozí redaktoři byli v plném nasazení téměř po stejnou dobu, jako zasahující záchranářští profesionálové.

Informační kampaň České televize považujeme v tomto speciálním případě za záchranářský akt, protože svou důsledností a profesionalitou pomohla uchránit mnoho životů a až miliony korun na majetku občanů v postižených regionech.

8. Cena generálního ředitele HZS ČR

Tonoucí muž 

O neskutečném štěstí může dodnes mluvit asi padesátiletý muž, který vloni 2. června po půlnoci spadl do nečekaně dravé Rokytky. Operační středisko ten den vyslalo dva potápěče – nprap. Ondřeje Línka a nstržm. Martina Piláta – zkontrolovat stav otevřených protipovodňových vrat, která jsou u ústí toku do Vltavy. Při vizuální kontrole uviděli v kuželu světla baterky muže, který se za vrata vší silou držel. Martin Pilát se běžel rychle připravit na akci v rozbouřené vodě, Ondřej Línek se zatím snažil s mužem komunikovat. Několikrát to vypadalo, že muž se pustí, ale nprap. Línek ho vždy hlasitým řevem probral a donutil ho držet se tak dlouho, než se nstržm. Pilát převlékl do potápěčského obleku a vlezl do nebezpečné říčky. Doplaval pro tonoucího a s pomocí lana, které ze břehu tahal Ondřej Línek, dokázali muže přes silný proud dostat do bezpečí, čímž muži zachránili život.

9. Cena policejního prezidenta

Záchrana dvou mladých lidí z hořícího auta 

16. listopadu loňského roku jel policista pprap. Jakub Štaffa ve svém osobním volnu po trase Konice – Prostějov. Na silnici došlo k dopravní nehodě, a proto, aby zabránil dalšímu střetu s projíždějícími vozidly, strhl policista řízení vlevo mimo silnici, kde zastavil na poli a běžel k havarovanému vozu. Přímo z hořícího auta, u něhož se navíc zablokovaly dveře, vytáhl lehce zraněnou dívku a těžce zraněného řidiče, jemuž okamžitě začal poskytovat první pomoc. Díky jeho včasnému a rozhodnému zásahu oba nehodu přežili.

10. Cena generálního mediálního partnera

Záchrana maminky 

10. dubna loňského roku volala šestiletá Nikolka z Plzně na linku 155 a prosila o pomoc pro svou maminku, která náhle upadla na zem. Holčička dokázala velmi dobře a podrobně popsat, co se s maminkou děje a dispečerce záchranné služby řekla, že maminka trpí epilepsií. Nikolka prováděla veškeré úkony podle telefonické asistence: zaklonila mamince hlavu a pokoušela se ji otočit na záda, což však pro drobnou dívenku byl nesplnitelný pokyn, proto klepala a zvonila na sousedy, aby jí pomohli, ale bohužel marně. Vrátila se zpět a hlídala dýchání až do příjezdu ZZS. Tísňový hovor trval skoro 8 minut, během nichž se Nikolčina maminka nacházela v nepřerušovaném křečovém stavu, který pro laiky vypadá velmi děsivě. Malá Nikolka se zachovala velice odvážně a díky tomu zachránila své mamince Lucii život.

Zdroj: Prevence kriminality

  g+   sdílet