Jaké dveře do skladu, dílny, sklepa, či kanceláře?

  g+   sdílet  

Bez názvu

Uvažujete o výměně dveří do dílny, skladu, sklepa nebo kanceláře a jejich náhradě dveřmi bezpečnostními?Pak zvolte např. bezpečnostní ocelové dveře, které jsou určené zejména pro průmyslové použití avšak mohou sloužit i pro bytové účely.

Kde všude se dají použít?

Bezpečnospečnostní ocelové dveře od firmy MONTKOV jsou určeny zejména pro použití v průmyslových objektech, tj. v dílnách, výrobních halách, garážích a skladovacích objektech kde je zapotřebí lepší zabezpečení proti vniknutí nežádoucí osoby. S povrchovou úpravou dle základního vzorníku RAL je lze použít i do administrativních objektů, škol, ubytovacích zařízení, sportovních zařízení atd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jakou mají konstrukci?

Bezpečnostní ocelové dveře MONTKOV mají celokovovou konstrukci s vnitřními výztuhami a vícebodovým systémem zamykání který je doplněn pasivními čepy na závěsové straně dveří. Zámek dveří je bezpečnostní s deklarovanou bezpečnostní třídou. Součástí dodávky dveří může být též odpovídající bezpečnostní kování se zesíleným štítkem. Vnitřní výplň dveří tvoří tepelně a zvukově izolační výplň.

bezpecnostní_dvere_detail_pasivních_cepu_2[1]

 

V jakých rozměrech se vyrábějí?

Vyrábějí se např. s průchozí šířkou 800-1000 mm a s průchozí výškou 1970-2100 mm buď v obvyklém „typizovaném“ rozměrovém provedení nebo v atypických rozměrech, avšak v rámci uvedených mezních rozměrů.

Certifikace, bezpečnostní třída?

Bezpečnostní ocelové dveře by měly být certifikovány certifikační osobou, která vydá po úspěšném provedení předepsaných zkoušek Certifikát shody pro např. bezpečnostní třídu 3. Tyto dveře jsou zpravidla jednokřídlové, ručně ovládané otevírané směrem do chráněného prostoru.

Bezpečnostní ocelové dveře MONTKOV mohou být použity jak pro vnitřní použití v interiérech objektů, tak i pro vnější použití v plášti budov. Pro vnější použití je konstrukce dveří s děleným tepelným mostem. Stanovený součinitel prostupu tepla u dveří s děleným tepelným mostem je  Umax=1,6 W/m2.K. Podmínkou pro deklarování součinitele prostupu tepla je použití odpovídající systémové ocelové zárubně a zabudování zárubně do stavby v souladu s montážním návodem výrobce.

Podmínkou pro deklarování stanovené bezpečnostní třídy a případně i deklarování tepelně-izolačních vlastností je použití systémové zárubně MONTKOV určené pro bezpečnostní dveře, osazené ve zděné nebo monolitické příčce.

Systémové ocelové zárubně MONTKOV pro bezpečnostní dveře mají zpevněnou konstrukci odpovídající provedení a způsobu zabezpečení dveří.

Tyto zárubně lze osadit do příček buď klasickým „zazdívacím“ způsobem, který je vhodný zejména při instalaci bezpečnostních dveří v interiérových částech budov, kdy je nezbytnou podmínkou pro funkčnost dveří dokonalé ukotvení zárubně do zdiva a vyplnění vnitřní části zárubňového profilu zdící maltou nebo betonovou směsí. Tento způsob je vhodný zejména v případech kdy není nutné okamžité uzavření chráněného prostoru.

Pro případy kdy je nutné „rychlé“ osazení dveří je určeno provedení zárubní pro dodatečnou montáž do připraveného stavebního otvoru. Pokud jsou splněny všechny stanovené podmínky tak je možné provést montáž tak, aby dveře byly funkční v rámci jednoho montážního dne. Hlavní podmínkou je dodržení předepsaných požadavků na stavební připravenost. Tyto požadavky poskytne výrobce v rámci poptávkového řízení nebo při objednání.

Bezpecnostní_dvere-certifikát[1]

Tak jako všechna bezpečnostní zařízení tak i bezpečnostní ocelové dveře vyžadují odborně provedenou montáž kterou je firma MONTKOV schopna provést.

Zařazením bezpečnostních ocelových dveří firma MONTKOV rozšiřuje svoji nabídku výrobků sloužících v obecné rovině jak ke zvyšování úrovně staveb tak v tomto případě i  k ochraně majetku jehož hodnota či cennost si to zaslouží.

V případě že máte zájem spíš o „bytové“ bezpečnostní dveře tak můžeme nabídnout dveře značek BEDEX, SHERLOCK – podrobnější informace lze naléze na www stránkách v kategorii bezpečnostní dveře.

 

 

 

  g+   sdílet