Telefonování na čerpací stanici

  g+   sdílet  

497448039

Pokud musíte použít mobilní telefon, měli byste stát nejméně 5 metrů od stojanu a minimálně 10 metrů od místa tankování.

Statická elektřina se může akumulovat v prostoru čerpací stanice a případná jiskra z mobilního telefonu může vést ke vznícení výparů z paliva.

Telefonování navíc odvádí pozornost a může zapříčinit situaci nebezpečnou nejen pro vás, ale i pro vaše okolí, Nepoužívejte tedy svůj mobilní telefon v prostoru čerpací stanice.

CHOVEJTE SE BEZPEČNĚ NA ČERPACÍ STANICI.

Zdroj: shell.cz

  g+   sdílet