Bilance Státního úřadu inspekce práce za rok 2014 – přes 46 tisíc kontrol za 216 milionů korun

  g+   sdílet  

488938111

Rok 2014 byl pro Státní úřad inspekce práce velmi úrodným rokem, dá-li se to tak říct. Nejvíce kontroloval pracovní smlouvy, splatnost mezd ve stanovené lhůtě, ale také bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové je velmi dobře, že se daří odhalovat porušování práv zaměstnanců. V tomto směru rozdaly úřady neuvěřitelných 4366 pokut v celkové výši 216 milionů korun. Vzhledem ke každoročně stupňujícím se kontrolám lze předpokládat, že rok 2015 bude ještě přísnější.

Přehled kontrol SÚIP za rok 2014 

Při aktivitách v roce 2014 provedl SÚIP celkem 46 685 kontrol. V oblasti BOZP to bylo více jak 14 tisíc kontrol, z čehož bylo uděleno celkem 1 175 pokut v celkové výši 26 562 000 Kč.

469594305

Oblast kontroly/ Počet kontrol

bezpečnost práce/ 14 081

nelegální zaměstnávání/ 15 081

pracovněprávní vztahy/ 17 523

Celkem kontrol za rok 2014/ 46 685

Přehled udělených pokut SÚIP za rok 2014

V počtu pokut za rok 2014 zvítězila oblast pracovněprávních vztahů, kdy SÚIP udělila 2 612 pokut. Celková výše udělených pokut však byla druhá největší s celkovou výší necelých 49 milionů korun. Inspektoři se zaměřili nejvíce na vznik, změny a skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také na včasné odměňování pracovníků. Na druhém místě pomyslného žebříčku vítězů v počtu pokut skončila oblast BOZP, kde inspektoři udělili 1 175 pokut ve výši zhruba 26,5 milionů korun. Nejméně pokut v počtu 579, ale za to s největší celkovou částkou více jak 140 milionů, udělil SÚIP v roce 2014 za nelegální zaměstnávání.

Oblast kontroly/ Počet pokut/ Celková výše pokut

bezpečnost práce/ 1 175/ 26 562 000 Kč

nelegální zaměstnávání/ 579/ 140 260 800 Kč

pracovněprávní vztahy/ 2 612/ 48 986 000 Kč

Celkem/ 4 366/ 216 000 000 Kč

516246115

Přehled inspektorů SÚIP v roce 2014

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) má v současnosti přes 515 inspektorů, přičemž 188 z nich se specializuje na nelegální zaměstnávání, 192 na bezpečnost práce (BOZP) a 135 na oblast pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Oblast kontroly/ Počet inspektorů

bezpečnost práce/ 192

nelegální zaměstnávání/ 188

pracovněprávní vztahy/ 135

Celkem/ 515

463423847

Bezpečnost práce a pracovní úrazy v roce 2014

Jak bylo uvedeno výše, v oblasti BOZP udělili inspektoři SÚIP celkem 1 175 pokut ve výši neuvěřitelných 26 562 000 Kč. Jednou z nejdůležitějších činností byly také kontroly vzniku pracovních úrazů, které velmi úzce souvisí právě s BOZP. SÚIP eviduje za rok 2014 celkem 39 070 pracovních úrazů, při nichž 1 131 pracovníků utrpělo vážné zranění a 105 zaměstnanců zemřelo. Číslo usmrcených pracovníků při práci je stále vysoké, a proto budou kontroly pravděpodobně stále větší a důslednější. Největší počet pracovních úrazů bylo zaznamenáno vzhledem k největší zaměstnanosti osob ve zpracovatelském průmyslu, dále pak ve stavebnictví a dopravě.

Zdroj: Michal Šiška/ www.bezpecnostprace.info

  g+   sdílet