Certifikace, patenty, užitné vzory a jejich využití v klíčařském odvětví

  g+   sdílet  

Tímto článkem by společnost KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group ráda uvedla na pravou míru některé zavádějící a nepřesné informace, se kterými jste se v poslední době mohli setkat.

Tento článek navazuje na článek „Originální klíč, nebo duplikát? Vyplatí se investice do značky?“ zabývající se výrobou duplikátů klíčů a jejich kvalitou, který si můžete přečíst ZDE. Následující informace jsou určeny každému, kdo se zajímá o problematiku bezpečnostních tříd cylindrických vložek a využívání patentů a užitných vzorů v klíčařském odvětví.

Bezpečnostní třídy cylindrických vložek

CES_810_WSM_4f30f4a6387dd

Cylindrická vložka CES WSM – RC4

V České republice se u cylindrických vložek provádí průlomové zkoušky a na základě jejich výsledku pak daný výrobek získává certifikaci o zařazení do příslušné bezpečnostní třídy. Certifikace probíhá v souladu s normou ČSN EN 1627:2012, kap. 4. Existuje pět bezpečnostních tříd: RC1 – RC5. Drtivá většina v současnosti prodávaných vložek patří do kategorie RC3 (příkladem mohou být cylindrické vložky CISA C2000, CISA ASIX a CISA ASTRAL). Lze se však setkat i s méně odolnými vložkami nižších bezpečnostních tříd, zatímco lepší vložky spadají do vyšší třídy RC4 (např. cylindrické vložky CES PSM, CES WSM či GEGE pExtra).

V ČR se obvykle certifikace uděluje pro samotnou vložku, která splňuje požadavky dané bezpečnostní třídy bez dalších podmínek. V ojedinělých případech lze narazit i na vložku s certifikací RC3, avšak pouze s podmínkou, že je tato vložka použita v kombinaci s dveřním kováním s překrytem, který brání násilnému vytržení cylindru (bubínku) z tělesa vložky. V tomto případě je spolu s vložkou nutné namontovat i toto kování, jinak bude vložka splňovat podmínky nižší bezpečnostní třídy (RC2). Příkladem takovéhoto řešení je cylindrická vložka FAB 200RS.

Patent vs. užitný vzor – v čem je rozdíl?

Výrobci a prodejci klíčů se v nedávné době mohli setkat s nejasnostmi ohledně rozdílu mezi patentem a užitným vzorem. Obě tyto formy právní ochrany bývají využívány i pro technická řešení v oblasti výroby klíčů. Oba tyto nástroje chrání jedinečná technická řešení, která jsou nová, průmyslově využitelná a přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

Příkladem patentově chráněných klíčů může být CES PSM (číslo patentu: 102009025993 – DE102009025993 B3), CES WSM (číslo patentu: 0861957 – EP0861957A3) či GEGE pExtra (číslo patentu: EP1362153 B1) Je však potřeba mít se na pozoru před tím, co je předmětem patentu. Někdy si výrobci nechávají např. patentovat pouze tvar hlavy klíče, který pak nepřináší žádné nové technické řešení v oblasti funkčnosti klíče.

Patentový klíč CES PSM

Patentový klíč CES PSM

Patentový klíč CES WSM

Patentový klíč CES WSM

Patentový klíč GeGe pExtra

Patentový klíč GeGe pExtra

 

Získání patentu je dražší, náročnější a jeho udělení musí předcházet průzkum novosti prováděný patentovým úřadem. Snadnější a rychlejší je řízení o zápisu užitného vzoru. Průzkum novosti se v tomto případě neprovádí, výhodou tak je, že ochranu užitného vzoru může žadatel získat již v řádu měsíců. Nevýhodou tohoto potupu je, že může dojít k zápisu řešení, které není nové a nebo jehož majitelem již je jiný subjekt. Kdokoliv tak může podat na patentový úřad důkazy, že zapsané řešení nesplňovalo podmínky užitného vzoru. Následné řízení pak může vést ke zúžení rozsahu ochrany nebo k úplnému výmazu užitného vzoru. Více informací o patentech a užitných vzorech naleznete na www.upv.cz a na www.patentcentrum.cz/faq

O společnosti KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group

KLÍČOVÉ CENTRUM H&B Group s. r. o. (www.klicovecentrum.cz) patří k největším dovozcům a prodejcům kompletního klíčařského sortimentu na českém a slovenském trhu a je v ČR a SR výhradním distributorem firmy Silca již 25 let. Prioritou firmy je spokojenost a bezpečnost jejích zákazníků, proto si firma pečlivě vybírá i své dodavatele. Hlavním dodavatelem klíčů a strojů na jejich výrobu pro H&B Group je italská společnost Silca. Silca byla založena roku 1974 a v současnosti je celosvětově působícím výrobcem a distributorem v oblasti klíčařského odvětví. Zaměřuje se především na výrobu širokého sortimentu polotovarů klíčů a zároveň dodává stroje a software pro výrobu klíčů. Prioritou firmy je vysoká kvalita veškerých produktů: každý krok výrobního procesu je kontrolován a pro výrobu klíčů jsou vybírány pouze ty nejlepší materiály. Silca je držitelem mezinárodní certifikace ISO 9001, která potvrzuje dodržování vysokých standardů kvality v této společnosti. Dlouholeté zkušenosti a špičková kvalita výrobků jsou důvodem, proč se Silca stala významným partnerem KLÍČOVÉHO CENTRA H&B Group.

  g+   sdílet