Dopady dopravních nehod: Poranění cév a nervů

  g+   sdílet  

Už brzo přilákají první jarní slunečné dny tisíce motorkářů na české silnice. Logicky tím také vzroste riziko dopravních nehod právě s jejich účastí. Nejen bezpečnostní výbava motorkářů, ale především jejich respekt a uvědomění si větší míry zranitelnosti při nehodě oproti řidičům automobilů je cestou ke snížení počtu nehod s často fatálními následky.

foto: Asociace Záchranný kruh

foto: Asociace Záchranný kruh

Podle Portálu nehod se za posledních deset let (konkrétně od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2022) stalo 32 427 dopravních nehod s účastí motocyklistů. Při tomto počtu nehod bohužel došlo k usmrcení 785 lidí a následky na celý život si díky těžkým zraněním odneslo 4 809 lidí. Alarmující čísla navíc umocňuje skutečnost, že sezóna pro adrenalinovou jízdu na motocyklu trvá přibližně jen půl roku. Málo motorkářů si však za řídítky svých silných strojů připustí fakt, že v případě porovnání s řidiči automobilů jim při přepočtu ujetých kilometrů hrozí 18x větší riziko usmrcení při dopravní nehodě. Život ohrožující jsou při pádech z motocyklů také častá těžká zranění, a to vlivem vysoké rychlosti a následné kinetické energie při nárazu do pevných překážek. Příkladem takového zranění může být natržení podklíčkové tepny při prudkém pádu na rameno, které může skončit fatálním vnitřním krvácením. Ve velkém ohrožení je však také nervová soustava člověka.

foto: Asociace Záchranný kruh

foto: Asociace Záchranný kruh

Pád s prudkým nárazem motorkáře na silnici či do překážky může u něj způsobit porušení jemných nervových vláken, např. vytržení nervových kořenů horní končetiny z krční míchy, a tedy přerušení kontaktu mozku a míchy s paží. Ve výsledku se pak tato poranění zpravidla projeví nemožností pohybu některými nebo všemi svaly paže, předloktí, ruky a ztrátou či změnou citlivosti v určitém úseku pokožky horní končetiny. V některých případech může dojít i k ochrnutí jinak zdravé paže. Nezřídka dochází u těchto poranění také ke svalové nerovnováze v oblasti svalů ramene, které se přenáší na svalstvo paže, předloktí a páteře, což opět zvyšuje svalové napětí a bolest. Někdy se bohužel jedná o stav přetrvávající po celý život.

foto: Asociace Záchranný kruh

foto: Asociace Záchranný kruh

Proměna života v jediném okamžiku

Láska k motocyklům se bohužel stala osudovou i pro Adrianu Hartman Augustínovou. Pád ve vysoké rychlosti, který vymrštil její tělo mimo vozovku, způsobil zlomení prvního obratle, spodiny lebeční, nalomení sedmého a osmého obratle s přerušením míchy a následným ochrnutím dolní části těla. „Probudila jsem se krátce po nehodě na poli vedle silnice. Dnes jen z vyprávění vím, že mě transportovali v kritickém stavu do nemocnice, kde jsem byla uvedena do dvoutýdenního umělého spánku. Až po probuzení jsem si uvědomila, že se mi život změnil v jediném okamžiku,“ vzpomíná na kritický okamžik Adriana.

foto: Asociace Záchranný kruh

Adriana Hartman Augustínová, foto: Asociace Záchranný kruh

Prevence v oblasti silniční bezpečnosti motorkářů směřuje dnes mimo jiné k pravidlu být viděn i při snížené viditelnosti a samozřejmě k bezpečnostním prvkům výbavy. „Alfou a omegou každého motorkáře by měla být předvídavost zejména v situacích, kdy nemusí být ostatními účastníky v běžném provozu zaregistrován. S tím se váže náš apel na barevně pestrý oděv, ideálně doplněný o reflexní prvky. Kvalitní by měly být také vhodné rukavice i boty,“ připomíná prevenci všem motorkářům Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš a dodává: „Zcela samostatnou kapitolou je bezpečnostní přilba, která může v případě tvrdého nárazu motorkáře na povrch silnice či do automobilu svojí konstrukcí snížit riziko úmrtí při nehodě o 40 %. Novodobým společníkem každého motorkáře by měla být také airbagová vesta. To vše dohromady dává milovníkům adrenalinové jízdy na motocyklech šanci nejen přežít, ale redukovat případné dopady na jejich zdraví pro dopravních nehodách.“

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE: ZDE

https://www.tytozvladnes.cz/dopady-nehody/videa/poraneni-cev-a-nervu.html

Mapování rizikových míst pro motorkáře

Odborníci doporučují se před začátkem motorkářské sezóny seznámit s rizikovými místy na českých silnicích. Zejména mezi milovníky jedné stopy jsou velice populární výlety do Českého Švýcarska. Letos lze navíc očekávat zvýšený zájem o tuto lokalitu, kterou v minulém roce poničil rozsáhlý požár. „Rychlá jízda v této oblasti může být velice nebezpečná. Dokazuje to i toto místo v Ludvíkovicích, kde evidujeme 3 nehody s lehkým zraněním. Pomocí našeho panoramatického pohledu na místo, lze odhadovat, že se na nehodovém místě potkává rychlá jízda, nekvalitní vozovka a nebezpečná šikana,“ varuje Jan Chalas, ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

foto: Asociace Záchranný kruh

foto: Asociace Záchranný kruh

O Portálu nehod

Tento web již necelé dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší široké i odborné veřejnosti užitečné informace pro prevenci nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, kde je možné zobrazit si i místa s četnějšími nehodami právě motorkářů. Provozovatelem Portálu nehod je DataFriends. Projekt vznikl za podpory fondu zábrany škod a za vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Více informací: www.portalnehod.cz.

O kampani Ty to zvládneš

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici a nově informuje také o dopadech dopravních nehod na zdraví člověka. Více informací: www.tytozvladnes.cz

Kampaň „Ty to zvládneš – dopady nehod“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně̌ ho spravuje Česká́ kancelář̌ pojistitelů̊, profesní́ organizace pojišťoven, které́ jsou oprávněny na území́ České́ republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné́ ručení́). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí́ ročně̌ 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní́ složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní́ složky IZS a subjekty realizující́ projekty vedoucí́ ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

  g+   sdílet