Dopady dopravních nehod – poranění v těhotenství

  g+   sdílet  

V přibližně třetině (42 %) dopravních nehod na území ČR figurují dle statistiky Portálu nehod ženy. Jen za leden letošního roku přišlo na našich silnicích o život nebo bylo těžce zraněno 15 žen, nejčastěji v roli řidičky či spolujezdkyně v osobním automobilu. Následek dopravní nehody se násobí v případě, že se jedná ženu ve stádiu těhotenství.

03 (2)

Právě těhotenství je významným obdobím každé ženy a vyžaduje proto zvýšenou pozornost i při běžných činnostech jako je například jízda autem. I proto je potřeba věnovat těhotným ženám odpovídající pozornost z pohledu zajištění bezpečnosti nejen jich samotných, ale také jejich budoucích potomků. „Dopravní nehody se podílí na více než 50 % všech poranění během těhotenství žen a v 82 % případů při nich bohužel dochází k úmrtí plodu. Zejména období druhého a třetího trimestru patří u těhotné ženy z pohledu fyzických změn k těm nejvíce náročným. Je to dáno rychlým růstem plodu spojeným s větší potřebou zásoby kyslíku pro zdravý vývoj všech jeho orgánů, především pak mozku. Fyzická aktivita je proto v tomto období pro těhotnou ženu stále namáhavější,“ prozradila Pplk. MUDr. Jana Piskačová, lékařka Letecké záchranné služby Armády České republiky.

05 (2)

Jakékoliv větší mechanické poranění břicha vlivem dopravní nehody proto může mít pro těhotnou ženu ve zmíněném období fatální následky. Mezi ty nejzávažnější patří u těhotných žen ruptura dělohy, vzniklá buď přímým nárazem na dělohu, nebo v důsledku jejího stlačení. Tupý náraz na dělohu také může způsobit krvácení pod placentu, její odloučení a zástavu přísunu kyslíku pro plod, který je na kyslíku od matky naprosto závislý.

Prevence v oblasti snížení rizika poranění těhotných žen při dopravních nehodách proto směřuje především ke správnému používání bezpečnostních pásů. Jejich horní část vedoucí od ramene by měla být vedena nad břichem a spodní část směřující k upínacímu mechanismu naopak pod břichem. Tak je zajištěno maximální omezení přímého tlaku na rostoucí plod v těle těhotné ženy v případě nárazu. Ideálně lze navíc využít také speciální fixační podložku tzv. těhotenský pás. Žádný bezpečnostní prvek ve vozidle však nenahradí odpovědnou jízdu s maximálním zaměřením na aktuální dopravní situaci.

07 (1)

I díky správnému použití bezpečnostních pásů může dnes o štěstí v neštěstí hovořit Radka Rohanová. Před lety se stala v době svého těhotenství účastnicí dopravní nehody. „Byla jsem v devátém měsíci těhotenství. Cestovala jsem s kamarádem, když v jedné zatáčce se proti nám vyřítilo vozidlo. Stačili jsme to strhnout, ale bohužel jsme se převrátili na střechu. Zůstala jsem však v bezpečnostních pásech a ven ze zdemolovaného vozu mi nakonec pomohl právě kamarád. Naštěstí jsme vyvázli bez zranění a já se dnes mohu radovat ze života svého syna,“ vzpomíná paní Rohanová.

09-radka-rohanova

„Neměli bychom však podceňovat ani psychickou pohodu v kabině vozidla během jízdy. To je například situace, kdy cestujeme s dětmi, které mohou být po delší době cestovaní zdrojem nesoustředění řidiče za volantem. I proto doporučujeme zastávku po každých dvou hodinách jízdy, nejlépe s aktivním pohybem na místě,“ dodává Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš. To potvrzují i statistiky Portálu nehod.

08

K největšímu počtu nehod s dítětem ve voze dochází v letních měsících. „Spojitost s přesuny na prázdniny a dovolené a dlouhými trasami, které jsou stresující pro děti i rodiče, je zřejmá. Nejvyšší počet nehod, kde je účastníkem dítě jako spolujezdec, je v letních měsících u nejmladší věkové kategorie do pěti let. Nejčastější příčinou nehod je pak nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE: https://www.tytozvladnes.cz/dopady-nehody/videa/poraneni-tehotne.html

O Portálu nehod:

Tento web již necelé dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší široké i odborné veřejnosti užitečné informace pro prevenci nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, kde je možné zobrazit si i místa s četnějšími nehodami právě motorkářů. Provozovatelem Portálu nehod je DataFriends. Projekt vznikl za podpory fondu zábrany škod a za vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Více informací: www.portalnehod.cz.

02-logo-ttz (1)

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici a nově informuje také o dopadech dopravních nehod na zdraví člověka. Více informací: www.tytozvladnes.cz

01-logo-zk (1)

Kampaň „Ty to zvládneš – dopady nehod“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 

 

  g+   sdílet