Řidiči, motorkáři a cyklisté – vzájemný respekt je důležitý

  g+   sdílet  

S příchodem teplého počasí vyráží i řada cyklistů na české silnice. Z pohledu bezpečnosti je tedy potřeba více obezřetnosti. Mnozí z nás však někdy zapomínají, že na silnici jsme si všichni rovni – řidiči vozidel, motorkáři a v neposlední řadě právě i cyklisté. Vzájemný respekt je přitom v silničním provozu jedním z nejdůležitějších faktorů. Jeho opomenutí pak může být za řadou nešťastných událostí.

03

Základním pravidlem každého zodpovědného cyklisty je být vždy dobře viděn a klást důraz na vlastní bezpečnost. Před každou vyjížďkou na kole je důležitá kontrola povinné a doporučené výbavy. Jízdní kolo musí být vybaveno funkčními brzdami, odrazkami bílé barvy vpředu, červené barvy vzadu, oranžové barvy v paprscích kol a na pedálech. Důležitým detailem jsou rovněž bočními krytkami opatřená řídítka. „Správné umístění odrazek na kole oceníme zejména při jízdě za snížené viditelnosti. Pro bezpečnost cyklisty je však nezbytným pomocníkem cyklistická přilba. Ta je sice v ČR povinná pouze pro děti a mladistvé do 18 let, ale rozhodně ji doporučujeme používat v každém věku, ideálně v kombinaci s dalšími prvky, například chrániči,“ zmiňuje Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

04

Síla nárazu

Fyzikální zákony platí za každých okolností, což dokazuje skutečnost, že při střetu cyklisty jedoucího rychlostí 15 km/hod a vozidla s rychlostí 35 km/hod dochází k síle nárazu na hlavu rovnající se pádu z 10. patra výškového domu. Praxe potvrzuje, že cyklistická přilba snižuje riziko úrazu hlavy až 19x a lze tedy jednoznačně konstatovat, že je bezpečnostním prvkem chránící lidský život. K pořízení přilby může pomoci i příspěvek na sportovní ochranné pomůcky pro děti a mladistvé do 18 let od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, který činí až 1 500 Kč.

Chování cyklistů

Poměrně novým trendem v silniční dopravě je zvýšený provoz elektrokol a elektrokoloběžek. „Tyto dopravní prostředky mají stejnou povinnou výbavu jako jízdní kola. Pohyb na nich je však specifický zejména velkým zrychlením při rozjezdu. Ostatní řidiči poté nemusí očekávat toto náhlé zvýšení rychlosti a často tím dochází k nebezpečným až kolizním situacím. Bezpečnosti nepomáhá ani poměrně vysoká hmotnost těchto jednostopých elektrických vozidel, která jsou v porovnání s běžným jízdním kolem hůře ovladatelná a prodlužuje se u nich také jejich brzdná dráha,“ zdůrazňuje Jan Eliáš, lektor vzdělávacího centra Svět záchranářů v Karlových Varech.

Mezi cyklisty je zároveň řada řidičů motorových vozidel, kteří logicky dokážou ze své praxe lépe posoudit míru rizika ohrožení člověka za řídítky jízdního kola. Cyklisté, stejně jako motorkáři, jsou často na silnici lehce přehlédnutelní a k nehodě s možnými fatálními následky tak bohužel není daleko. Tuto situaci však ovlivňuje i chování samotných cyklistů.

Jeden a půl metru

Poměrně často jsou k vidění na našich silnicích skupiny cyklistů, ve které dva nebo i více cyklistů jedou vedle sebe. Pro řidiče automobilu pak může být velice obtížné cyklisty předjet a tím se jedná o nepříjemnou a zároveň nebezpečnou situaci pro obě strany. Řada řidičů může v takovém případě použít varovný signál klaksonu, což může cyklisty vylekat a způsobit tak pád jejich do vozovky. Řidič má při předjíždění cyklisty povinnost dodržet boční vzdálenost jednoho a půl metru. Měl by tomu rovněž přizpůsobit styl své jízdy a cyklistu předjíždět na přehledném místě přiměřenou rychlostí, aby nedošlo k ohrožení předjížděných osob.

Ze statistik vyplývá, že nejzávažnějšími nehodami cyklistů a motoristů jsou střety v křižovatkách, náraz vozidla do cyklisty zezadu nebo přejetí automobilu či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení. „Ročně bohužel v průměru na českých silnicích zemře 40 cyklistů, v 58 % případů dopravních nehod automobilů s cyklisty je na vině řidič motorového vozidla,“ uzavírá touto smutnou bilancí Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh.

02-logo-ttz

  g+   sdílet