Karlovarský svět záchranářů budí zájem celého světa

  g+   sdílet  

Už osmým rokem velmi úspěšně funguje praktické vzdělávací centrum Svět záchranářů v Karlových Varech. Za dobu své existence prošlo intenzivními zážitkovými vzdělávacími programy desetitisíce lidí.

03 (1)

Ať už děti či dospělí, všichni mají možnost získat životně důležité znalosti a dovednosti v oblasti rizik. Kromě poskytnutí první pomoci, či dovednostem, jak se chovat při vzniku požáru nebo mimořádné události se nově i od konce roku 2022 mohou naučit správné postupy v případě krizové situace v dopravě a to díky Pavilonu bezpečnosti v dopravě a jeho trenažérům.

02 (1)

„Našim snem by bylo takto připravit na život ideálně všechny obyvatele Karlovarského kraje. Bohužel naše kapacity jsou omezené, školy na svůj program čekají i 2 roky a volných termínů pro vzdělávání dospělých je také poskromnu“, posteskla si Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh. Mimochodem tato organizace stojí nejen za tímto unikátním projektem, ale také za celou dlouhou řadou neméně úspěšných projektů jako například ucelenou sérií výukových materiálů pro mateřské, základní i střední školy anebo velmi úspěšnou sérií osvětových kampaní a výukových videí pod hlavičkou Ty to zvládneš.

04 (1)

Aby se podařilo ještě více uspokojit obrovskou poptávku, připravuje tým odborníků z Asociace společně s partnery, městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem významné rozšíření tohoto areálu. „Rádi bychom doplnili vybavení areálu o další simulační lokality, tak abychom mohli ještě lépe řešit problematiky rizik, například rizik ve výškách a hloubkách, kyberkriminality, mimořádných událostí, pohybu ve volné přírodě a mnoho dalších. Rovněž chystáme rozsáhlé prostory, které umožní realizovat nejrůznější simulované krizové situace, se kterými se mohou setkat zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci – například úniky nebezpečných látek v průmyslových provozech, úrazy a další rizikové situace v logistických halách či výrobních provozech, nebo úskalí, která souvisí s příchodem alternativních zdrojů energie“, nastínil plány do budoucna Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace. Tyto prostory pak poskytnou i možnosti smysluplného využití volného času pro celé rodiny s dětmi i případně pro návštěvníky z řad turistů.

05 (1)

Celý plán rozvoje areálu by měl přijít na 250 mil. Kč a z větší části by ho mohly pokrýt prostředky z Fondu spravedlivé transformace. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci ve spolupráci s městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem. Tyto dvě instituce a další partneři například z řad pojišťoven či automotive také významně od počátku pomáhají finančně s každodenním provozem. I proto mohou například děti školou povinné absolvovat záchranářské programy pod vedením lektorů – záchranářů profesionálů – zcela zdarma.

10 (1)

O tom, že tento projekt má smysl, svědčí například i to, že se stejný areál po vzoru toho karlovarského připravuje například v Ostravě či Olomouci. Výstavbu zvažuje také hlavní město Praha, dobře „našlápnuto“ měl i Středočeský kraj. „Velmi nás potěšilo i to, že jsme byli v minulých dnech požádáni o účast na hned dvou významných mezinárodních konferencích, v Bruselu a v Římě“ zmínila Veronika Krajsová.

11

Projekt, jeho současné fungování i plány do budoucna byl představen v Bruselu zástupkyní Asociace Lenkou Šimečkovou na konferenci zástupců členů EU European Week of Regions and Cities, jejímž hlavním cílem byla prezentace zajímavých projektů z různých zemí a regionů a v případě zastoupení ČR pak zejména projektů, které napomáhají regionům v tzv. post-uhelné době, tedy regionům, kde dojde k utlumení uhelné těžby a nutné transformaci, s čímž souvisí i nutnost rekvalifikací zaměstnanců v rámci jejich nových profesí.

K druhému představení došlo na mezinárodní konferenci zástupců členů i nečlenů EU – LINKS FINAL EVENT v Římě, jejímž hlavním cílem byla prezentace zajímavých vzdělávacích projektů v oblasti připravenosti na přírodní katastrofy. „V obou případech jsme se setkali s nebývalým zájmem ze strany delegátů a účastníků. Debaty a diskuze o projektu probíhaly ještě dlouho po skončení konferencí. Zástupci zemí jako např. Chorvatsko, USA, Japonsko apod. si posteskli – škoda, že nemáme něco takové u nás“, uzavřela Lenka Šimečková, která má na starosti v Asociaci zahraniční vztahy a mj. je příslušnicí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

01-logo-zk (2)

  g+   sdílet