Profil firmy

SECURITAS ČR, s.r.o.

Bezpečnostní služby

Naším cílem je nabízet a zajišťovat ucelená komplexní bezpečnostní řešení s ohledem na budoucnost. Proto se při návrhu řešení bezpečnosti zaměřujeme především na skutečné potřeby zákazníka, možná rizika spojená s výkonem jeho činnosti a v neposlední řadě na efektivitu vynaložených prostředků při současném zachování nebo zvýšení úrovně bezpečnosti. Celá organizační struktura naší společnosti je zaměřena na zákazníka, tedy především na segmentaci, poskytování profesionálních a specializovaných služeb šitých na míru zákazníkům.

Mobilní služby

Mobilní služby představují následující typy bezpečnostních služeb: Call Out (služby zásahových jednotek), Beat Patrol (služby revírních autohlídek), City Patrol (služby pěších hlídek).

Call Out – služby zásahových jednotek: – pohotovostní služby výjezdových vozidel

Beat Patrol – služby revírních autohlídek: – výkon služby se zbraní i beze zbraně – záruka zastižení na mobilním telefonu – služby s maximálním nasazením a operativností – možnost přesně definovat časy a místa působnosti – asistence při otevírání a zavírání objektu – klíčová služba – odečty hodnot z měřících přístrojů – doprovody kamionů a transportů cenin – kontroly práce neschopných

City Patrol (Pěší patrola) je osobní strážce, který – Vám bude vždy nablízku po celou dobu, kdy je Váš obchod otevřen – je připraven na Vaše zavolání – jedná samostatně na vysoké profesionální úrovni – již svou přítomností působí preventivně na výtržníky, zloděje a kapsáře – dobře zná Vás i celé okolí – je vyškolen k aktivní komunikaci, rád poradí a pomůže.

Specializovaná fyzická ostraha

Specializovaná fyzická ostraha představuje naši hlavní službu. Vámi požadované služby jsou realizovány prostřednictvím specializovaného školeného bezpečnostního pracovníka.

Zde jsou příklady námi nejčastěji poskytovaných služeb v rámci specializované fyzické ostrahy:

 • specializovaná ostraha obchodních domů a průmyslových objektů
 • obsluha operačních středisek (včetně kamerových systémů)
 • recepční služba
 • služby hotelových detektivů
 • obsluha telefonních ústředen, podatelen a zajištění jiných administrativních služeb
 • komplexní služby parkovišť
 • detektivní služba
 • pořadatelská služba
 • osobní ochrana osob
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Realizace dodávky bezpečnostních služeb je standardně prováděna projektovým způsobem, pro který SECURITAS ČR s.r.o. disponuje potřebnou projektovou metodologií.

Monitorovací služby

Monitorovací služby spolu se zabezpečovacími systémy představují především bezpečnostní služby spojené s provozem Centrály nouzové služby a Dohledového monitorovacího centra.

Našim zákazníkům poskytujeme především následující typy bezpečnostních služeb:

 • připojení na Centrálu Nouzových Služeb (CNS) s přenosem poplachových signálů
 • elektronické systémy – montáž a servis (prostřednictvím vybraných dodavatelů)
 • přenos a vyhodnocování obrazu z CCTV, tj. ze střeženého objektu
 • krátkodobý monitoring bez nutnosti pevné instalace EZS a příslušenství – Holiday Set
 • tísňové služby – vybavení klienta tísňovým tlačítkem vč. následné služby (např. přivolání RZS)
 • monitoring technického zařízení např. mrazících boxů – vhodné pro prodejny
 • monitoring ATM
 • zajištění pohotovostních služeb dle Zásahového plánu, např. sklenářství, zámečnictví
 • zabezpečení osobních vozů proti krádeži, přepadení – tísňové tlačítko (instalace a montáž vybraným dodavatelem)

Track and Trace

Prostřednictvím divize Alert Services poskytujeme v rámci celého území České republiky v poslední době velmi žádanou službu monitoring vozidel (Track and Trace, T&T).

Satelitní vyhledávání odcizených vozidel umožňuje lokalizovat Vaše vozidlo kdekoliv v Evropě a to prostřednictvím nejmodernějších GPS a GSM technologií.

Součástí tohoto systému jsou i další služby a možnosti, jako asistence bezpečnostní agentury v případě krádeže nebo stavu nouze, ovládání centrálního zamykání na dálku, upozornění v případě překročení rychlosti a další. Aktivní systém automaticky rozpozná neoprávněný pohyb vozidla a spustí okamžitě vyhledávací proceduru. Výhodou tohoto produktu je také jednoduchá instalace a cenová dostupnost pro každého.Satelitní vyhledávání odcizených vozidel umožňuje lokalizovat Vaše vozidlo kdekoliv v Evropě a to prostřednictvím nejmodernějších GPS a GSM technologií.

Služba se psem

Služba se psem představuje bezpečnostní a detekční služby zajišťované hlídkami tvořenými speciálně vyškolenými bezpečnostními pracovníky se psy.

Screening

Služba screening představuje bezpečnostní kontroly osob nebo věcí.

Zahrnuje především tyto typy bezpečnostních služeb:

 • RTG kontroly zboží, nákladů či zásilek na vstupech a výstupech podle ustanovení pokynů pro výkon služby na daném objektu,
 • provádění bezpečnostní kontroly ručním detektorem kovů, zda vstupující nevnášejí či nevynášejí nepovolené předměty do střežené oblasti (osobně nebo v zavazadlech).

Safety

Školení pracovníci Securitas poskytují našim zákazníkům vedle specializovaných bezpečnostních služeb také služby „Safety“. Mezi nejvýznamnější patří služby v oblasti požární ochrany a předlékařské první pomoci.

Dalšími jsou

 • pomoc při evakuaci,
 • bezpečnost práce,
 • bezpečnost v dopravě,
 • bezpečnost ve vzdělávacích zařízeních,
 • bezpečnostní poradenství,
 • požární ochrana,
 • bezpečnostní audity,
 • krizové plánování,
 • krizové řízení,
 • evakuační cvičení.

Požární ochrana a prevence

V rámci poskytování služeb z oblasti požární ochrany a prevence naši speciálně vyškolení pracovníci kontrolují požární vybavení, monitorují požární poplachy a plní funkci požárních hlídek.

Poskytujeme následující služby:

oblast požární ochrany:

 • zjišťování stavu požární ochrany osobou odborně způsobilou v PO
 • činnost požárních hlídek, požárních asistenčních hlídek a požárních preventistů

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

 • odborná činnost osobou odborně způsobilou k plnění úkolů v prevenci rizik
 • řízení, kontrola a dohled nad BOZP

Bezpečnostní poradenství

V rámci bezpečnostního poradenství poskytujeme především bezpečnostní služby typu vyhodnocování rizik nebo strategické bezpečnostní plánování.

Ochranné služby

Našim zákazníkům zajistíme komplexní servis od jednorázových a krátkodobých akcí po dlouhodobé koncepční řešení osobní ochrany.

Máme k dispozici vlastní tým speciálně vyškolených zaměstnanců, kteří prošli výcvikem u armádních nebo policejních instruktorů se zaměřením na osobní ochranu. Vlastníme materiální a technické prostředky pro zajištění veškerých činností, které s tím souvisejí.

Prevence škod

Tato služba zahrnuje veškeré činnosti zaměřené na prevenci škod u našich zákazníků, tj. šetření v oblasti podvodů, vstupní kontroly, dále detektivní služby (především v prodejnách) apod.

Výchozí předpoklady:

 • specifikování kritických míst v objektu
 • stanovení postupů při zjištění incidentu (posouzení a analýzy vč. návrhů pro zlepšování, Provozní řády objektu, pokyny pro výkon bezpečnostní služby)
 • znalost postupů pro řešení incidentu a mimořádné události (zácvik, opakované procvičování a prověřování znalostí)
 • testování a vyhodnocování procedur a postupů a jejich aktualizace
 • pravidelné bezpečnostní vzdělávání zaměstnanců s cílem dosáhnout vysokého bezpečnostního povědomí
 • šetření a analýza incidentu, resp. mimořádné události s cílem předejít podobným situacím

 

 

kontakt

Sídlo SECURITAS ČR s.r.o.
Pod Pekárnami  878/2
Praha 9 19000
tel: +420 284 017 111
fax: +420 271 772 999