Profil firmy

Ztracené dítě

Linka Ztracené dítě 116 000 – non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi. 

Jsme tu, abychom pomohli. Volejte kdykoli. Raději včas. Dokud není ztracené.

Pro děti a jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a blízké, pedagogy, vychovatele, veřejnost.

Pro dospělé:

 • Vaše rodina je ohrožena, máte strach o dítě.
 • Ubližují mu, zneužívají ho, obtěžují ho na internetu.
 • Nevrátilo se domů, ztratilo se, je pohřešované.
 • Hádáte se o děti, druhý rodič dítě unesl.

Pro děti:

 • Bojíš se, hrozí ti nebezpečí.
 • Ubližují ti, využívají tě, obtěžují tě.
 • Jsi na obtíž, nezajímáš je, hádají se.
 • Máš všeho dost, chceš zmizet, plánuješ útěk.

zd

holcicka_barevná_malá

Pomáháme dětem a mladistvým,

 • které jsou obětí agrese ať už v reálném nebo virtuálním světě;
 • které mají potíže se svými blízkými (rodiči, příbuznými, vrstevníky) nebo se sebou samým;
 • které mají problémy se začleněním do vrstevnické skupiny, u kterých hrozí riziko šikany či jiného nevhodného způsobu chování
 • které vyrůstají v problematickém rodinném prostředí (odlišná nebo nedostatečná sociokulturní úroveň, finanční nedostatek);

Pomáháme dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí v obtížných situacích),

 • potíže dětí (výchovné problémy, dítě nemocné, s postižením či jinou odlišností);
 • problémy v rodině (neshody a konflikty dospělých mezi sebou nebo s dětmi, které negativně ovlivňují vztahy v rodině);
 • rozpad rodiny (rozvodové a porozvodové situace, spory o děti, rodičovské únosy);
 • osobní problémy dospělých (které mají vliv na život dítěte v rodině).

kontakt

Linka Ztracené dítě
tel: 116 000