Jak na neplatícího nájemce bytu?

  g+   sdílet  

nájem-foto-600x401

Jaké mám možnosti, když nájemce, kterému pronajímám byt, nehradí nájem? Kdy je možné dát z tohoto důvodu nájemci výpověď? Jak mohu dlužný nájem vymáhat? To vše je tématem dnešního článku.

Pronajali jste byt třetí osobě a nájemce přestal řádně hradit nájem. Co s tím? Nájem bytu je upravený v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění. Nájem bytu je zákonem chráněný, to znamená, že zákon nájemce chrání před neoprávněným jednáním pronajímatele. Mimo jiné před bezdůvodnou výpovědí nájemní smlouvy. Je však nájemce chráněný i v případě, že nehradí nájem?

Do určité míry ano, protože pronajímatel má ze zákona právo vypovědět nájem bytu v případě, že nájemce neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (též služby) ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a služeb. Pronajímatel tak musí vyčkat až do okamžiku, kdy dluh nájemce dosáhne trojnásobku nájmu a služeb, a teprve poté může dát nájemci platnou výpověď. Jakákoliv ujednání v nájemní smlouvě, která by tuto lhůtu zkracovala, jsou neplatná.

Co dělat, když nájemce neuhradí nájmy dva a na poslední chvíli uhradí třetí nájem, a poté opět řádně hradí? V takovém případě není možné nájem hned vypovědět a máte několik možností jak postupovat. Buď můžete vyčkat, zda se nájemce nedostane v dohledné době do prodlení s úhradou dalšího nájmu, protože pro výpověď není nutné, aby se dlužný nájem týkal bezprostředně po sobě jdoucích měsíců. Postačí, když v okamžiku výpovědi nájemce dluží trojnásobek nájmu a služeb za uplynulé období. Druhou možností je, pokud máte sjednanou kauci pro případ neuhrazeného nájmu, započítat kauci na úhradu dlužné částky a vyzvat nájemce k doplnění kauce. Pokud kauce nebude doplněna ve stanovené lhůtě, můžete v souladu se zákonem nájemní smlouvy vypovědět.

V případě, že kauci sjednanou nemáte a nájemce nadále řádně hradí, nezbývá než podat k soudu žalobu na vymáhání dlužné částky. Ze zákona máte potom nárok na zákonné poplatky z prodlení. Nejefektivnější je podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, neboť ušetříte 1% na soudním poplatku a soudy mají zákonem stanovenou lhůtu pro jeho vydání (kterou však poměrně často porušují, ale i tak jde o zdaleka nejrychlejší řízení). Vymáháním doporučuji pověřit nejlépe nějakého advokáta, protože při zastoupení advokátem Vám vzniká nárok na náhradu nákladů řízení a ve výsledku (za předpokladu, že dlužník má postižitelný majetek nebo pravidelný příjem) nakonec ušetříte čas i peníze.

Budete-li řešit nějaký konkrétní případ a nebudete-li si s ním vědět rady, můžete se s dotazem obrátit na mě prostřednictvím e-mailu poradna@svetvbezpeci.cz.

  g+   sdílet