Ochrana osobních údajů

Shromažďování vašich osobních údajů

Pokud budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali (například pro příjem informací o produktech a službách, účast v soutěžích, objednání e-mailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci či na školení nebo pro nakupování, stahování či registraci produktů), požádáme vás o ně. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš pracovní e-mail, telefon do práce, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, informace o vaší společnosti nebo o vaší kreditní kartě.

Internetové stránky společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé přihlašují k Internetu, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z internetových stránek společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. otvírají, a internetovou adresu webu, ze kterého se na web společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení tohoto webu, analýze trendů a správě webu.

Chcete-li zabránit, aby vaše e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez vašeho souhlasu, doporučujeme vám, abyste dbali opatrnosti při vkládání vaší e-mailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu (svetvbezpeci.cz) budou používány k jeho provozu a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas.

Za účelem podpory takových způsobů využití může společnost SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. použít osobní údaje k poskytování účinnějších zákaznických služeb, ke zlepšení webu svetvbezpeci.cz a všech souvisejících produktů a služeb společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. a ke zjednodušení používání tohoto webu tím, že bude eliminována nutnost opakovaně zadávat stejné informace, nebo přizpůsobením webu konkrétním preferencím či zájmům. Za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  mohou být informace shromážděné webem svetvbezpeci.cz spojeny s informacemi shromážděnými jinými službami společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o..

Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, které používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. Navíc vám, s vaším souhlasem, můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o. a sdílet informace s partnery společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o., aby vám mohli zasílat informace o produktech a službách společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o..

Údaje o návštěvnosti webu můžeme kombinovat s anonymními demografickými informacemi pro výzkumné účely. Tyto informace můžeme dohromady využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých částech webu svetvbezpeci.cz s omezeným vstupem můžeme, s vaším souhlasem, zkombinovat údaje o návštěvnosti webu s vašimi osobními informacemi, abychom vám poskytovali obsah přizpůsobený pro vás. Jestliže souhlas nedáte, přizpůsobené informace poskytovat nebudeme a nebudeme kombinovat vaše osobní informace s údaji o návštěvnosti webu.

Jestliže se přihlásíte k odběru zpravodaje nebo budete souhlasit se zasláním propagačního e-mailu, může web svetvbezpeci.cz využít přizpůsobených odkazů nebo podobných technologií ke sledování e-mailových odkazů, na které kliknete. Takové informace můžeme přiřadit k vašim osobním údajům, abychom s vámi mohli cíleněji komunikovat e-mailem nebo vám poskytovat cílenější informace o nákupech. Každý e-mail obsahuje odkaz ke zrušení odběru, který vám umožňuje zastavit doručování takového typu obsahu.

Některé služby na webu svetvbezpeci.cz nabízejí jednotlivcům možnost zveřejnění určitých osobních údajů, například partnerovi společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o., který si přeje zveřejnění kontaktních informací jako součást nabídky prodávané služby. Účast v takových službách je vždy volitelná.

Společnost SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  občas pověřuje jiné společnosti k poskytování omezených služeb jejím jménem. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Společnost SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k (a) zachování zákonů nebo dodržení právního postupu zachovávaného společností SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  nebo Webem; (b) ochraně nebo obraně práv nebo vlastnictví společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  a jejích webů; nebo (c) v naléhavým případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o., uživatelů produktů a služeb společnosti SVĚT V BEZPEČÍ s.r.o.  nebo veřejnosti.

Dodržování a ověření

Ověřit dodržování ochrany osobních údajů z naší strany a případně uplatnit námitky je možné e-mailem na adrese svetvbezpeci@svetvbezpeci.cz