Využití lokalizačních systémů

  g+   sdílet  

Znát aktuální umístění specializovaného vybavení je naprostou nutností např. ve zdravotnictví. Zařízení neustále potřebují údržbu, čištění či kalibraci a je nutné zajistit, že jsou pacientům či ošetřujícímu personálu rychle dostupné.

Velké zdravotní, výzkumné, výrobní či jiné společnosti často disponují značným množstvím někdy i velmi drahých přístrojů, které jsou neustále přemisťovány dle firemních potřeb. I přes veškeré evidence se pak často ztrácí aktuální přehled o konkrétním umístění konkrétního předmětu. Společnosti tak neustále hledají nová řešení, jak efektivně monitorovat pohyb svých zařízení, s cílem zvýšit jejich využití či ochránit je v nebezpečných nebo havarijních situacích. Využití moderních lokalizačních technik je jednou ze zajímavých možností jak tohoto cíle dosáhnout.

Špičkový lokalizační systém =  vyšší využití nákladných zařízení, rychlé nalezení důležitých přístrojů či předmětů, cílená ochrana při mimořádných událostech

Služby lokalizačního systému EKAHAU RTLS využívají v České republice vědci z ÚOCHB Akademie věd v Praze 6, zdravotníci v Masarykově onkologickém ústavě v Brně nebo na Slovensku pracovníci přečerpávacích stanic Transpetrol a.s.

 

Přínos

Okamžitým přínosem je přesná lokalizace zařízení v případě vzniku havarijní situace. Zde je čas kritickým faktorem a záchrana (či zneškodnění) zařízení je výsledkem soustředění sil a energie do míst, kde jsou zařízení umístěny.

Lokalizace a ochrana majetku

  • Minimalizace časových ztrát při vyhledávání evidovaných předmětů či důležitých přístrojů a zařízení.
  • Účinná ochrana před ztrátami, způsobených jejich krádežemi.
  • Sledování oprav a údržby

Efektivita využití přístrojů

  • Analýza pohybu a využití předmětů a přístrojů umožňuje analyzovat data a optimalizovat procesy.
  • Lze redukovat inventář a drahá zařízení z důvodu jejich lepšího využití.

Další funkcionality

  • Sběr dat z přídavných senzorů (sběr údajů o teplotě, vlhkosti, tlaku, průtoku, radiaci a dalších telemetrických dat).
  • Všechna data mohou být zobrazována na projektových či mapových podkladech.

Definování událostí

  • Např.: tag mimo definovanou oblast, hodnoty senzorů (zvýšení či pokles teploty nad stanovenou mez), pokus o násilné odstranění tagu ze sledovaného objektu, nehybnost tagu po stanovenou dobu, náraz určité intenzity. Další sledované události mohou být vazby dvou či více tagů jako např. vzdálenost mezi sebou nebo počet tagů v daném prostoru.
  • Reakce na tyto události – emailová zpráva, SMS, volání webové služby, spínání externích zařízení (relé, siréna, signalizační světlo).

Bezdrátové sítě, které jsou používány kromě standardních datových přenosů i např. pro hlasové přenosy (VoIP), tvoří technologickou infrastrukturu i pro Ekahau RTLS řešení (Real Time Localisation Solutions).

Základním prvkem je malé, 2 vyměnitelnými bateriemi napájené zařízení (Wi-Fi/b/g/n tag) – Ekahau T401-A. Životnost baterií je až 5 let. Pohybový senzor umožňuje šetřit baterii (hlásí se pouze změna polohy). V případě změny polohy se tag přihlásí k Wi-Fi a zároveň je zjištěna i přesná poloha vyslaného signálu (přesnost 1-2m).

Tag obsahuje i 2 signální tlačítka s konfigurovatelným systémem hlášení či alarmů. Tag může být přepnut i do tzv. Smart módu, kdy v klidovém režimu čeká na signál k obousměrné komunikaci. Tag dále obsahuje infračervené čidlo, které ve spojení se zařízením Local Beacon dovoluje ještě více zpřesnit přesnost lokace (až na 0,5-1m).

Aktuální poloha i pohyb všech zařízení, vybavených zařízením (tagem), jsou ve volitelné časové periodě ukládána do databáze a kdykoliv mohou být zobrazena na obrazovce monitoru. V případě potřeby (či havárie) je poslední známá lokalizace uvedena na mapě, i kdyby došlo k výpadku Wi-Fi sítě v objektu či celém areálu závodu. Významně se tak zvyšuje možnost rychlého nalezení, drahého či nebezpečného zařízení.

Použití

Ekahau aktivní Wi-Fi tagy komunikují v rámci bezdrátové sítě vysíláním signálů, které jsou řízeny softwarem (Ekahau RTLS Controller). Controller pomocí patentovaných algoritmů propočítává pozici pracovníka a předává ji dalšímu produktu – Ekahau Vision. Ekahau Vision je webovská aplikace, umožňující uživateli zobrazit poslední známou pozici pracovníka na mapovém podkladu objektu, dále umožňuje správu zpráv (funkce pager), editací reakcí na událost (alarm, e-mail. SMS) či export dat do dalších spolupracujících systémů (docházkový systém, zabezpečovací systém, kamerový systém, apod.)

Na český trh dodává vyspělé řešení, které umožňuje sledování a lokalizaci předmětů či osob v reálném čase (RTLS) společnost d-Health s.r.o.. I toto řešení je založeno na technologii bezdrátové sítě Wi-Fi a lokalizačního software společnosti EKAHAU Inc.

  g+   sdílet