Profil firmy

d-Health s.r.o.

Společnost d-Health s.r.o. se primárně zaměřuje na technologie mobilního sběru dat a s tím související služby v oblasti IT infrastruktury, radiofrekvenčních řešení, vývoje a implementace mobilních aplikací a softwarových komponent na míru.

Naše řešení se uplatňují zejména tam, kde je potřeba shromažďovat, ukládat, analyzovat a předávat data z a na nestacionární pracoviště, tam kde pracovní procesy si vynucují mobilitu pracovníků, a s tím související mobilitu informací. Nejčastěji se pohybujeme v oblasti zdravotnictví a sociální péče, v logistice, průmyslu, při řešení problémů se skladováním, evidencí, identifikací a lokalizací, s mobilním sběrem, přenosem a zpracováním dat.

Nabízíme:

 • Wi-Fi LOKALIZACE OSOB, MAJETKU ČI ZAŘÍZENÍ (Real Time Location System – řešení pro riziková pracoviště (nebezpečné výrobní provozy, nemocnice, zařízení pro psychicky narušené osoby))
 • INDOOR NAVIGACE OSOB (řešení pro obchodní centra, letiště, nemocniční areály)
 • GSM a GPS lokalizace osob a vozidel (dohled, nouzové volání)
 • SLEDOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY (čárové kódy, RFID)
 • MOBILNÍ SBĚR, PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT
  (obchodní zástupci, fields CRM, správa budov a zařízení, terénní marketing)
 • ZAKÁZKOVÁ ŘEŠENÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 • EVIDENCE ÚKONŮ, OSOB, MAJETKU
 • MOBILNÍ I STACIONÁRNÍ SNÍMAČE ČÁROVÝCH KÓDŮ A RFID
 • TISKÁRNY ČÁROVÝCH KÓDŮ A RFID LABELŮ
 • PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ, ČÁROVÝCH KÓDŮ, RFID, RTLS

Wi-FI lokalizace (RTLS)

Společnost d-Health s.r.o. dodává na český trh vyspělé řešení, které umožňuje sledování a lokalizaci předmětů či osob v reálném čase (RTLS). Toto řešení je založeno na technologii bezdrátové sítě Wi-Fi a lokalizačního software společnosti EKAHAU Inc.

 Průmyslové havárie jsou noční můrou všech odpovědných pracovníků v průmyslových výrobách, zejména však pracovníků bezpečnostních složek. Jsou ohroženy značné majetky, ale i zdraví a životy osob.

Bezdrátové sítě, které jsou používány kromě standardních datových přenosů i např. pro hlasové přenosy (VoIP), tvoří technologickou infrastrukturu i pro Ekahau RTLS řešení (Real Time Localisation Solutions). Základním prvkem je malé a baterií napájené zařízení (Wi-Fi tag). To obsahuje i signální tlačítko. V případě nebezpečí, pracovník zmáčkne tlačítko a poplachový signál upozorní pracovníky např. ochranky a zároveň uvede i přesnou polohu vyslaného signálu (přesnost 1-2m). Aktuální poloha i pohyb všech pracovníků vybavených zařízením (tagem), jsou ve volitelné časové periodě ukládána do databáze a kdykoliv mohou být zobrazena na obrazovce monitoru. V případě havárie je poslední známá lokalizace uvedena na mapě, i kdyby došlo k výpadku Wi-Fi sítě v objektu či celém areálu závodu. Významně se tak zvyšuje možnost rychlé záchrany pracovníků, drahého či nebezpečného zařízení.

V případě vzniku havarijní situace je čas kritickým faktorem a záchrana osob (či zařízení) je výsledkem soustředění sil a energie do míst, kde jsou osoby (či zařízení) „uvězněny“.

 Ekahau systém ale může být také efektivně použit pro lokalizaci osob, které se musí pohybovat v nebezpečném prostředí nebo ke sledování pohybu v místech, pro které je nutné mít povolení, či která jsou zakázaná.

Dalším přínosem je i možnost nasazení tagů pro měření teplot či vlhkosti v daném prostoru. Hodnoty jsou automaticky zapisovány v požadovaných intervalech – v případě překročení nastavených mezí jsou automaticky spouštěny příslušné stupně upozornění či alarmů včetně dalších aktivit (SMS, e-mail).

Služby lokalizačního systému EKAHAU RTLS využívají např. v České republice vědci z ÚOCHB Akademie věd v Praze, Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo na Slovensku pracovníci přečerpávacích stanic Transpetrol a.s.

Ekahau RTLS – rychlá a jednoduchá cesta,

jak lokalizovat osoby a předměty.

Ekahau RTLS umožňuje odpovědným osobám

učinit efektivní rozhodnutí, které zachrání životy.

EKAHAU přináší svým lokalizačním systémem vyšší bezpečnost

pracovníkům ve výrobě.

kontakt

Pobočka Praha 3
Kubelíkova 1224/42
Praha 3 13000
tel: 725 450 656
tel: 736 505 011