ÚAMK bezpečnost silničního provozu – Simulátory nárazu

  g+   sdílet  

Na základě informací tiskového oddělení ÚAMK, se v letošním roce můžete opět těšit na desítky akcí, které se týkají bezpečností silničního provozu. Jednou z mnoha zajímavostí budou opět simulátory nárazu.

Simulátory nárazu

ÚAMK provozuje v rámci své edukační úlohy v oblasti bezpečnosti silničního provozu 2 typy simulátorů nárazu. Jedná se o posuvný simulátor nárazu a  tzv. otočný simulátor nárazu.

ÚAMK již řadu let řeší bezpečnost silničního provozu, která zasluhuje trvalou pozornost. Každý rok jenom v zemích Evropské unie umírá téměř 50 000 dětí, žen a mužů při dopravních nehodách. Dalších více než půl druhého milionu lidí je zraněno. Těžko si lze představit pádnější argument pro důslednou propagaci bezpečné jízdy a dopravní výchovu mládeže v předškolním i školním věku. Zde je postavení ÚAMK rozhodující, zejména vzhledem k jeho členství v koordinační radě ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Kromě toho připravil ÚAMK několik zajímavých projektů, které již svojí unikátností představují významný prezentační prvek.

Posuvný simulátor nárazu

O co se vlastně v případě tohoto zařízení jedná?Jako všechny chytré věci je i simulátor nárazu ve své podstatě velmi jednoduchý. Je to tři a půl metru dlouhá nakloněná rovina, po které sjíždí dvousedadlový vozík o hmotnosti 300 kg představující kabinu osobního automobilu. Obě sedadla umístěná za sebou jsou vybavena tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy. Sklon i délka dráhy vozíku jsou vypočteny tak, aby se o dorazy zastavil rychlostí 12 km/h, což simuluje náraz ve skutečném automobilu do pevné překážky rychlostí 30 km/h. Rozdíl vzniká tím, že se vozík zastaví naráz, kdežto ve skutečném automobilu část energie pohltí jeho deformační zóny. Již na první pohled je jasné, že toto zařízení provozované ÚAMK velmi názorně demonstruje význam používání bezpečnostních pásů v automobilu a úzce souvisí s propagací bezpečnosti provozu na běžných komunikacích.

Mimo tento dlouholetý trend překvapivě nestojí ani několika násobný světový šampión Formule 1 Michael Schumacher. Již na konci devadesátých let minulého století propagoval ve spolupráci s představiteli mezinárodní automobilové federace (FIA) bezpečnostní kampaň „10 sekund pro život“, která zdůrazňovala kromě jiného i důležitost používání bezpečnostních pásů. Součástí této celoevropské kampaně byla i prezentace simulátoru nárazu – zmiňovaného zařízení demonstrujícího právě účinnost bezpečnostních pásů. Sám mistr světa mnohokrát na různých místech Evropy předváděl, jak důležité je být ve vozidle správně připoután. Jako součást celoevropské struktury automotoklubů a člen významných mezinárodních motoristických organizací se na kampani „10 sekund pro život“ samozřejmě podílel i ÚAMK. Kromě jiného také tím, že již v roce 1998 zajistil postavení prvního simulátoru nárazu v České republice. Ten od té doby absolvoval stovky akcí po celé republice i v zahraničí a stal se nedílnou součástí téměř všech rozsáhlejších prezentací souvisejících s bezpečností silničního provozu.

Otočný simulátor nárazu

Otočný simulátor slouží pro nácvik vyprošťování z převráceného vozidla a také asociuje stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla v případě nehody. Otočný simulátor nárazu je konstrukčně řešen jako speciální přívěs. Účelem tohoto simulátoru je zajistit pro motoristickou veřejnost reálnou možnost ověření účinku bezpečnostních pasů v případě skutečného převrácení vozidla a vyzkoušet si zároveň a eventuelně i nacvičit si postup, jak se bezpečně vyprostit z havarovaného vozidla v této neobvyklé situaci. Otočný simulátor je výchovnou atrakcí, která podá důkaz každému, kdo si na vlastní kůži vyzkouší, jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pasy velice důležitým prvkem bezpečnosti vozidla.

  g+   sdílet