Uvedení nového iBMS systému SmartStruxure I.

  g+   sdílet  

Společnost Schneider Electric uvádí na trh SmartStruxure – novou generaci inteligetního řídícího systému budov (iBMS). Stručný přehled o historii BMS a nastínění celkové koncepce elektro architektury Schneider Electric. Nový iBMS přináší hlubší propojení s IT technologiemi než jste byli zvyklí.

Pohled do historie

Od roku 2003 začala společnost Schneider Electric masivně investovat do technologií budov. Investice směřovali do nákupu technologických společností z různých částí světa. První koupenou společností byla skandinávská firma TAC a v témže roce následovala firma Andover Controls z USA. Postupně následovali ještě další firmy například Satchwell z Velké Británie nebo Viconics Electronics z Kanady apod. Nákupem, dalšími investicemi a integrací těchto značek pod Schneider Electric se společnost zařadila mezi světovou špičku v oblasti řídicích systémů budov (BMS). Nákup těchto společností přinesl nejen potřebné know-how, ale rovněž i velmi široké portfolio produktů počínaje polní instrumentací (čidla, ventily, pohony), přes několik řídicích systémů, až po rozdílné vizualizační systémy. Již krátce po prvních akvizicích bylo rozhodnuto, že v budoucnu bude nutné přejít na jednu univerzální technologickou platformu řídicího systému. Z existujících pěti druhů řídicích systémů budov v portfoliu Schneider Electric, se zkombinovali ty nejlepší funkce a vlastnosti a vzniklo nové řešení nesoucí název SmartStruxure.

Součást komplexní architektury

Komplexní architektura, ve které Schneider Electric sjednocuje jedinečné znalosti z oblastí rozvodů energie, datových center, řízení procesů a strojů, technologií budov a bezpečnostních technologií se jmenuje EcoStruxure. Tato architektura přináší inteligentní řízení spotřeby energií všem zákazníkům, kteří chtějí optimalizovat energetickou účinnost v rámci více oblastí svého podnikání.

SmartStruxure je stejně jako další systémy Schneider Electric (např. PlantStruxure pro řízení provozu v průmyslu, atd.) součástí architektury EcoStruxure. SmartStruxure je plně integrované řešení, které přináší každému zákazníkovi na míru ušitou nabídku softwaru a hardwaru v kombinaci s inženýringem, instalací a servisem, pro co nejefektivnější řízení budovy. Součástí SmartStruxure je zcela nový řídicí systém sestávající se s Automation Serveru, 16 druhů I/O modulů a napájecích modulů. Další částí řešení SmartStruxure je nový software StruxureWare Building Operation, který poskytuje integrovaný dohled, kontrolu a řízení energií, osvětlení, požární bezpečnosti a systému HVAC.

 

Obr. 1. Architektura EcoStruxure

Prověřený systém

SmartStruxure je plně zpětně kompatibilní se stávajícími BMS systémy Schneider Electric, proto se před uvedením na trh systém testoval na existujících budovách a továrnách Schneider Electric v ostrém provozu. Až poté byla uvedena na trh první verze systému SmartStruxure na začátku roku 2011 a to pouze ve Skandinávii, Neměcku, Rakousku a Švýcarsku. Tyto země realizovali již několik desítek úspěšných projektů a odezva od zákazníků je více než pozitivní. V České republice uvádíme systém SmartStruxure verze 1.3 oficiálně na trh od začátku roku 2013. Přípravy na uvedení začali již od poloviny roku 2012, kdy byly spuštěny první školení na návrh, programování a instalaci systému. Systém podle interních pravidel Schneider Electric mohou instalovat pouze certifikovaní partneři, kteří byli řádně proškoleni. Filozofií naší společnosti je přinášet high-end řešení spolu s nejvyšší úrovní znalostí a dovedností našich technologických partnerů.

Co je to iBMS?

S příchodem nejnovějšího řídicího systému budov (BMS) na trh přinášíme také zcela nový přístup, který vychází z užšího propojení s IT technologiemi, nezávislost na komunikačním protokolu a intuitivní, přizpůsobitelné uživatelské rozhranní. Systém SmartStruxure je inteligentní řídicí systém budovy (iBMS) nové generace. Jedná se o centralizovaný systém s distribuovanou inteligencí, který optimalizuje výkonnost provozu budovy. Systém SmartStruxure nativně podporuje protokoly BACnet, LonWorks, Modbus, TCP/IP a web services. Díky tomu je systém otevřený produktům a službám i jiných dodavatelů než je Schneider Electric.

Obr. 2. Schéma architektury systému SmartStruxure

Autor:

Robert Šimčík, Schneider Electric, Zákaznické centrum: +420 382 766 333

  g+   sdílet