Bezpečnostní a lokalizační systém pro domovy seniorů

  g+   sdílet  

Společnost Adams & Weber GmbH, zkušený IT systémový integrátor v regionu Porýní-Mosel, ve spolupráci se společností Ekahau, celosvětovým lídrem v oblasti real-time lokalizačních systémů (RTLS), implementovali v pečovatelském a seniorském zařízení Josef-EckerStif v Nuwiedu, Německo, osobní bezpečnostní a lokalizační systém. Systém monitoruje pohyby obyvatel domovů s pečovatelskou péčí, a pokud hrozí nebezpečí, umožňuje, aby ošetřující personál mohl rychle zasáhnout a zabránit tak hrozícím nehodám.

Seniorské a pečovatelské zařízení Josef-Ecker-Stift v Neuwiedu klade velký důraz na to, aby poskytovalo všem svým obyvatelům, bez ohledu na jejich zdravotní postižení, možnost pohybovat se svobodně a nezávisle v celém areálu, a zároveň je chránlo před možnými nehodami a nebezpečími.

Ředitel zařízení Josef-Ecker-Stifts, pan Siegfried Hartinger, proto hledal takový bezpečnostní lokalizační systém, který by napomáhal v domech s pečovatelským personálem v jejich práci a také je okamžitě informoval, kdykoliv hrozí klientům nebezpečí. Rozhodl se pro Ekahau RTLS (Real-Time Localization System) lokalizační systém. Ve spolupráci se společností Adams & Weber GmbH pak byl celý osobní bezpečnostní lokalizační systém zprovozněn v závěru roku 2012.

Systém monitoruje pohyby domovů obyvatel a ukazuje směr, kam každý klient míří. Sleduje rovněž obyvatele s omezenou schopností pohybu či orientace, například ty, kteří spoléhají na chodítka nebo jsou postižení nějakou formou demence. Lokalizaci umožňuje Ekahau náramkový tag (W4), které obyvatelé nosí 24-hodin denně. Systém v případě potřeby kdykoliv oznámí ošetřujícímu personálu aktuální polohu každého klienta. To významně zjednodušuje pečovatelskou práci, protože okamžitě upozorní, kdykoliv se rezident blíží k nebezpečnému prostoru, například ke schodišti, a tím poskytuje zaměstnanci dostatek čas, aby klientovi pomohl. To také pomáhá personál ušetřit zbytečné kroky, protože každý pečovatel přesně ví, kde v areálu nalezne klienta, který potřebuje pomoc. Lokalizační systém poskytuje novou svobodu pro obyvatele pečovatelských domů obyvatel a jejich pečovatelů, protože zaměstnanci již nebudou muset neustále dávat pozor např. na pacienty s demencí.

„Můžeme silně zvýšit ochranu našich obyvatel díky lokalizačnímu systému, který byl  nainstalován ve spolupráci Adams & Weber GmbH a Ekahau. Náš personál je velmi spokojen s tímto systémem, protože je jejich každodenní práce snazší, pomáhá jim vyhnout se zbytečným pochůzkám chůzi a umožňuje jim, aby urychleně poskytli pomoc v případě nouze „, řekl Siegfried Hartinger, ředitel seniorského a pečovatelského zařízení.

Zaměstnanci jsou rovněž vybaveni Ekahau tagy (B4D) s funkcionalitou jednoduchého pageru, které mohou využít k přenosu poplachového signálu z libovolného místa v celém areálu. Dříve by alarmy mohli být vyvolány pouze od jednotlivých, imobilních, nouzových spínačů. Nové mobilní tagy předají personálu alarm a mohou přivolat kolegu, aniž by museli opustit klienta v nouzi.

Dodavatelem lokalizačního systému v České republice je společnost d-Health.

  g+   sdílet