50 km platí i bez značky

  g+   sdílet  

Nedávno se odehrálo odvolací soudní řízení u Nejvyššího správního soudu, které má velmi podstatný závěr pro všechny motoristy. Rozhodl totiž, že řidič musí omezit rychlost na 50 km/h i když ještě neminul ceduli s označením začátku či konce obce.

50

Tento závěr znamená, že jakmile řidič vjíždí do zastaveného území, má se pohybovat rychlostí odpovídající jízdě v uzavřené obci. Jde o velmi razantní rozhodnutí, které do značné míry mění zaběhnutou praxi. Samozřejmě, že ohleduplní řidiči sníží rychlost, jakmile míjí obydlené úseky, nicméně, pakliže není u silnice cedule označující začátek obce, nejede 50 km/h. Ostatně proto také samotná policisté zhruba před rokem kontrolovala, jak jsou umístěny cedule začátků a konce obcí, aby zbytečně nezpomalovaly provoz tam, kde to není třeba, kde je jen pár domů a ne hned u silnice.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu upřímně řečeno chápeme jak krok v opačném směru. Což nemá nic společného se zpochybňováním rozsudku konkrétního případu řidiče, na jehož základě vzniklo toto rozhodnutí. Dotyčný řidič jel v zastavěné části před cedulí obce 108 km/h a navíc vjel do zákazu vjezdu.

Citujme ještě na závěr soudkyni Marii Žiškovou: „Přijede-li řidič po pozemní komunikaci do zastavěného území, měl by s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků provozu, potenciálních chodců, zvířat nebo ochranu majetku svoji rychlost přizpůsobit jízdě v zastavěném území, bez ohledu na skutečnost, zda projel kolem značky vymezující začátek obce či nikoliv.“

Zdroj. UAMK.cz

  g+   sdílet