Ročně zemře vinou špatného ovzduší v EU předčasně 350 000 lidí

  g+   sdílet  

Právě argument hovořící o vážných následcích na zdraví obyvatel, které přináší špatná kvalita ovzduší, přimělo euro úředníky, že se chtějí zabývat touto otázkou. Připravují zvýšené mýtné pro nákladní dopravu v místech se zhoršeným ovzduším.

 kamion

Podle faktů, které jsou k dispozici, zdravotní komplikace pro občany s dýchacími a dalšími potížemi představují roční náklady více než 45 miliard euro. Proto je třeba kromě jiného pozitivně ovlivnit i znečišťovatele ovzduší jako je například nákladní a kamionová doprava. Ta je například zodpovědná za 40 až 50 % emisí oxidů dusíku.

Proto Evropská agentura pro životní prostředí navrhuje individualizaci mýtného pro nákladní automobily. Jinými slovy, zvýšení mýtného pro nákladní automobily v místech se zhoršeným ovzduším. Samozřejmě by vše záviselo jak od místních podmínek, tak od toho, jaké emisní normy (Euro II nebo III a podobně) by daný kamion či nákladní vůz splňoval. Například kamion 12 – 14 tun s Euro III podle výpočtů způsobuje poškození ve Švýcarsku ve výši 12 centů na 1 km, když v Německu nebo Rakousku je to 8 centů.

A pro příklad – vozy splňující Euro V způsobují dopad na ovzduší nižší o 40 až 60 %.

Zdroj: UAMK.cz

  g+   sdílet