Simulace bezpečnostních opatření na letištích v EU

  g+   sdílet  

01

Evropský projekt CRISIS, orientovaný na zvýšení efektivity komplexu bezpečnostních opatření na letištích v EU, využívá simulační platformu XVR společnosti E-Semble bv. Záměrem projektu je výzkum, vývoj a testování plně integrovaného nástroje pro simulaci virtuální reality pro výcvik velitelů zásahu na taktické a strategické úrovni na letištích v Lisabonu, Reykjavíku a ve složkách britské dopravní policie. Rozhodnutí pro programové vybavení společnosti E- Semble bv znamená, že XVR bude využit pro inovativní aplikaci nácviku činností záchranných složek při mimořádných událostech na letištích.

02

05

Pomocí programu XVR budou v projektu CRISIS vizualizovány různé typy událostí v příslušné oblasti v 3D prostředí, za využití mapových podkladů a logistických přehledů. Integrované řešení obsahuje výjimečný nástroj pro plánování časového sledu optimální reakce, kontrolní a vyhodnocovací modul, modul podpory rozhodovacích procesů pro ulehčení činnosti instruktora. Zahrnuty jsou též možnosti různých pohledů na probíhající událost. Celý projekt povede k inovativnímu řešení v oblasti virtuální reality svým velkým důrazem na interaktivitu systému.

03

Program XVR je již využíván při výcviku řešení leteckých mimořádných události v Estonsku, Nizozemí a Velké Británii. Nyní přibylo Portugalsko a Island. Značnou výhodou výcviku za využití simulace virtuální reality je procvičování situací přesně takových, jaké organizace vyžaduje, s libovolnou četností, při minimalizaci nákladů. V České republice byl XVR využit při nácviku součinnosti HZS a zdravotnické služby na letišti Praha, na vojenském letišti Praha Kbely při přípravě cvičné likvidace požáru stáčiště leteckých pohonných hmot. Činnost HZS i dalších složek IZS při letecké nehodě si s využitím programu XVR vyzkoušeli i účastníci kurzu taktického řízení ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně.

04

06

Program XVR distribuuje v ČR a SR Ambulance Meditrans s.r.o.

  g+   sdílet