Profil firmy

AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o.

Interaktivní výcvik zásahů všech složek IZS  ve 3D  simulovaném prostředí XVR

Výcvik může být zajištěn jak dodavatelsky včetně nezávislých lektorů, tak po zakoupení licence vlastními instruktory, kteří tak získávají netušené možnosti vizualizací události zintenzívnění přípravy.

Využití prostředků virtuální reality v profesionálním programu XVR umožňuje vysoce racionálně provádět  nácviky řešení mimořádných událostí na úrovni operační/taktické /strategické. Především jsou cvičeny rozhodovací procesy a jejich praktické prosazování, včetně nejtěsnější spolupráce s ostatními složkami IZS.

Formou  aplikované virtuální reality získá frekventant výcviku  mimořádně efektivní přípravu na mimořádné události, v rozsahu od běžných zásahů po události komplexní a vyžadující součinnost řady složek.

 

 

 

 

 

 

 

kontakt

Pobočka Praha 4
Modřanská 307/98
Praha 4 14700