Staňte se i vy krizovými reportéry, informujte o dění kolem vás!

  g+   sdílet  

mapa

 

„Staňte se krizovým reportérem“ - takové je motto projektu, jehož koordinátorem je Česká televize a který spojuje pozitivní energii všech, kdo v těžkých chvílích nechtějí jen přihlížet. Vznikla ze spolupráce se světovou dobrovolnickou komunitou The Standby Task Force.

Každá - byť zdánlivě nedůležitá - informace může být velmi cenná. A tím spíš, když se odehrávají neštěstí či přímo katastrofy. Kodex České televizi přímo ukládá, jak v takových situacích informovat: „V případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva musí Česká televize přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí, a to až do doby, než naléhavé nebezpečí pomine.“ (Kodex ČT, bod 19.2)

Více informací získáte na krizovamapa.ceskatelevize.cz/

  g+   sdílet