2. ROČNÍK PROFESNÍ SOUTĚŽE ČLENŮ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK

  g+   sdílet  

IMG_2769

Tímto vás jménem pořadatele, kterým je Český klub bezpečnostních služeb o.s., zveme na unikátní soutěž, kde je hlavním cílem výměna zkušeností a dovedností členů zásahových jednotek. Formou přátelské soutěže v duchu: „Není důležité vyhrát, ale poznat své schopnosti a možnosti.“

Uznání a ocenění obdrží všichni účastníci, kteří absolvují úspěšně celou soutěž.

Podrobnosti o chystané soutěži:

- Soutěž není o výsledcích, ale o vzájemném přátelském setkání a spolupráci nejenom v rámci klubu

- Soutěží se dle daných všeobecných pravidel, platných předpisů, tohoto rozpisu a jeho příloh. Pořadatel s organizátorem si vyhrazují právo přijímání změn prováděných v zájmu bezpečnosti a hladkého průběhu soutěže

- Soutěž je pojímána za přátelskou akci a nepředpokládá se žádný z problémů. Přesto se může vyskytnout nenadálá nesrovnalost nebo chyba v řízení soutěže apod. V tomto případě je možné domáhat se nápravy stavu reklamací stavu podáním protestu. V případě reklamace výsledku či nesouhlasu s postupy souvisejících se soutěží lze podat písemný protest podložený kaucí ve výši 500,- Kč u hlavního rozhodčího. Lze tak učinit jen v nejkratší možné době po zjištění podnětu k podání protestu. Rozhodovat o jeho oprávněnosti bude sbor rozhodčích. V případě uznání oprávněnosti protestu, zajistí hlavní rozhodčí nápravu stavu nebo jinou adekvátní úpravu a navrácení kauce v plné výši. Bude-li uznán protest za neoprávněný, kauce propadne ve prospěch pořadatele. Nebude-li možné rozhodnout o oprávněnosti protestu, úpravy se neprovedou a kauce se vrátí v plné výši.

- Soutěž proběhne na vlastní nebezpečí účastníků

- Při střelbách na střelnici bude přítomen kvalifikovaný instruktor

- V závěru soutěže uvítáme, formou připraveného dotazníku, vaše názory a podněty k proběhlé soutěži. Tyto dotazníky budou řádně vyhodnoceny klubem ČKBS a stanou se podkladem spolu s ostatními poznatky pro přípravu příštího ročníku. Na něm Vás samozřejmě opět rádi uvítáme.

- Informace o soutěži bude uveřejněna v profesních a regionálních médiích.

Na závěr soutěže je připraveno slavnostní vyhlášení a občerstvení

Profil účastníka soutěže:

- alespoň 3 měsíce v pracovním poměru v SBS na pozici člen ZJ PCO

- držitel řidičského průkazu skupiny B

- dobrý zdravotní stav 

Ústroj a výbava účastníka:

- standardní služební stejnokroj s obuví, včetně označení příslušnosti k vysílající SBS

- krátká kulová zbraň, 15 nábojů (může být zapůjčena organizátorem soutěže) min. ráže 9 mm

- pouta, světelný zdroj

- doporučujeme využít služební vozidlo vysílající SBS, jinak je k dispozici vozidlo organizátora.

Soutěží se:

- fyzická zdatnost

- střelba

- taktika činnosti zásahových jednotek

- řízení služebního vozidla

- likvidace požáru

- první pomoc

- vědomostní test

Přihlášky:

- Zasílejte souběžně na emaily: tajemnik@ckbs.cz s poznámkou „Soutěž ZJ“

- Počet přihlášek je z organizačních důvodů omezen na 30 účastníků

- Uzávěrka přihlášek účastníků soutěže je stanovena po naplnění kapacity 30-ti účastníků, nejpozději ovšem dne 13. 09. 2013

Ceny:

- Putovní Pohár Prezidenta ČKBS

- Certifikáty kvality ČKBS (3 první místa)

- Jsou zajištěny hodnotné a zajímavé ceny

- Všichni účastníci obdrží pamětní plaketu a diplom nebo pamětní list 

Instruktáž a poučení o bezpečnosti

- Instruktáž a poučení o bezpečnosti (a to včetně bezpečnosti pohybu a zacházení se zbraněmi) proběhne před zahájením v místě srazu.

Tímto vás srdečně zveme a těšíme se na vaši účast!!!

PROPOZICE:

POŘADATEL Český klub bezpečnostních služeb o.s.

Organizátor SCSA Security s.r.o.

Zodpovědná osoba Ing. Wojciech Bogdański – ČKBS

Hlavní rozhodčí Tomáš Roštík – SCSA

Rozhodčí budou delegováni ČKBS

Zdravotní dozor bude zajištěn organizátorem

Datum konání 26. 09. 2013

Místo konání Lužecká – Čimická 141/18 (N50° 8.39013′, E14° 25.79707′) Praha 8

Parkování před nákupním centrem Draháň (cca150m)

Místo a čas srazu tělocvična MU SA DO na výše uvedené adrese v 8:00 hod.

Více zde

  g+   sdílet