XVR a nové SmartScenario technologie

  g+   sdílet  

ambulance meditrans

Program XVR pro simulaci zásahů IZS  ve verzi 2013.1 umí zase mnoho navíc. Především nyní umožňuje sestavení a uložení libovolného počtu objektů do přednastavené skupiny, kterou je pak možné používat ve kterémkoliv prostředí, bez ohledu na scénář, ve kterém byla původně vytvořena. Tímto způsobem se významně zkrátila doba, potřebná k modelování scénáře.

Stejně je tomu u přednastavených typických činností. Tak např. na jediné stisknutí klávesy instruktorem se začne odehrávat přednastavený děj – tím se rozšiřuje prostor pro diskuzi s účastníky nácviku. Vyšší efektivitu přípravy i vlastního vzdělávání programu poskytuje použití nové  XVR SmartScenario technologie. Tato technologie umožňuje vytváření inteligentních scénářů, ve kterých jsou síly a prostředky nasazovány v souladu se současnými operačními postupy. Instruktor tedy může např. určit skupinu hasičů k provedení řady navazujících činností jediným kliknutím. Přitom, ale instruktor může akci kdykoliv přerušit, změnit, nebo anulovat. Technologie XVR SmartScenario umožňuje též tvůrci scénáře nastavit postupný rozvoj řešené události, aniž by instruktor ztratil kontrolu nad předpokládaným časovým rámcem.

Další významnou novinkou je lokalizace do místního prostředí a tak v databázi objektů nalezneme zástupce všech hlavních složek IZS v českém provedení, zvláště povedená je pak Tatra 815-7  CAS 30. Nechybí ani interaktivní havarovaná Škoda Octavia.

Kladné poznatky účastníků letošní záchranářské Rallye Rejvíz 2013 s řešením hromadného neštěstí v prostředí virtuální reality znamenaly zvýšení zájmu územních středisek  ZZS o program XVR a za jeho pomoci koncipované vzdělávací programy.

V případě dalších podrobností se obraťte na výhradního distributora pro ČR, firmu AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o.

ambulance meditrans Iambulance meditrans II

  g+   sdílet