Konference o bezpečnosti internetu pro děti

  g+   sdílet  

dite internet

 

Kraj Vysočina ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Praze – pracoviště Jihlava pořádá konferenci s názvem „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“. Akce probíhá ve dnech 19. září a 20. září 2013, vždy od 9.00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

Konference propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží – zejména preventisty a sociální pracovníky. Přednášet budou kvalifikovaní zástupci oddělení informační kriminality Policie ČR, OSPOD, České školní inspekce, provozovatelů internetových služeb a další specialisté. Konference je mezinárodní, vystoupí i představitelé policie ze zahraničí.

Program konference zahrne široké spektrum vysoce aktuálních patologických jevů v online prostředí vztahujících se k dětem a mladistvým. Hlavními tématy budou právní aspekty, trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum, prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti.

Příspěvky se zaměří například na právní postavení a pravomoci škol, OSPOD a policie při řešení a postihování elektronického násilí mezi žáky a namířeného proti pedagogickým pracovníkům a spolupráce těchto subjektů. Diskutována bude také trestně právní úprava jevů spojených s online patologií a trestní odpovědnost mladistvých pachatelů internetové kriminality a jejich zákonných zástupců, možnosti prevence těchto negativních jevů a způsoby pomoci obětem kyberkriminality a dalších jevů.

Konference je určena odborné veřejnosti:

– Zástupcům místní policie,

– Zástupcům místních OSPOD,

– Koordinátorům prevence kriminality a asistentům prevence kriminality,

– Řídícím a pedagogickým pracovníkům místních škol.

 

Registrace účasti na konferenci:

Kapacita konferenčního sálu byla naplněna, registrace již není možná.

V případě Vašeho zájmu můžete sledovat online přenos z konference v reálném čase na webové stránce: http://svetvbezpeci.cz/pe_app/clientstat/?url=tv.kr-vysocina.cz

Více informací získáte zde

  g+   sdílet