NENECHTE SE STRAŠIT BULVÁREM, HASIČŮM PLATIT NEBUDETE

  g+   sdílet  

pozary uamk auto nehoda hasici

Od 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví. Bohužel, jak je v Česku zvykem, většina médií tuto věc upraví do bulvárního typu a pak se například dočtete  následující titulek: „Nově platíte hasičům“, „Pozor, hasiči nově inkasují 5600,- Kč za hodinu“. To však není žádná pravda.

Pro občany se touto úpravou zákona prakticky nic nemění. Nebudete platit hasičům za to, že vám přijedou uhasit dům, sundat kočku nebo sršně ze stromu, či vás přijedou vyprošťovat z havarovaného vozu.

Ve skutečnosti je pravda jinde. Hasičský záchranný sbor účtuje platby za provádění likvidačních prací u dopravních nehod (např.: úklid vozovky, zasypání uniklých provozních kapalin, …), ale tyto platby neposílají řidiči, nýbrž pojišťovně viníka dopravní nehody. Poté sama pojišťovna hradí částku z povinného ručení viníka dopravní nehody.

Likvidační práce vymezené v zákoně jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí.

Jsou to činnosti, které je nutno vykonat bez zbytečného odkladu tak, aby složky integrovaného záchranného systému mohly opustit místo zásahu a nebo ho předat k dalšímu užívání, případně k provedení obnovovacích prací a ukončit zásah.

Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že pojišťovna pak viníkovi sebere bonusy nebo zvýší pojistné plnění, ale to je běžná praxe u všech dopravních nehod. A právě ve výše uvedené praxi se pro občany vůbec nic nemění. V médiích se však často dočtete o částce 5600,- Kč za každou započatou hodinu zásahu hasičů. Tato částka je však brána jako paušál za celý zásah hasičů na místě mimořádné události. Doposud totiž byla účtovaná cena, závislá na typu techniky, povolané k zásahu (hodnoty za cisternu, za jeřáb, vyprošťovací vůz, …). Nyní je částka stanovena pevně a ve výsledku tak viník může dokonce i ušetřit.

Shrnuto a podtrženo – pro řidiče, který způsobí dopravní nehodu od 1. září, je praxe v souvislosti s účtováním poplatku za likvidační práce naprosto stejná jako doposud.

Zdroj: ÚAMK.cz, POŽÁRY.cz

  g+   sdílet