Za loňský rok se počet střetů se zvěří zvýšil o 15 %

  g+   sdílet  

jelen

Příčin je zjevně celá řada – průběh zimy, přemnožení například černé zvěře, nedostatek oplocených úseků nebo pachových ohradníků podél cest, jejich rozkrádání lidmi… Ať je příčina jakákoliv, střetů automobilů se zvěří přibývá, takže za loňský rok policie evidovala nárůst o 15%.   

Přitom nejde o maličkost. Prvním vážným problémem je fakt, že se intuitivně většina motoristů snaží vyhnout tomuto střetu a často sjede z vozovky, havaruje. Třeba náraz do stromu, i vinou vyhýbání se zvěři, považují v Německu za třetí nejčastější příčinu úmrtí za volantem.

Ani „čistý“ střet se zvířetem není maličkostí. Při vyšší rychlosti a větších rozměrech zvířete, například vysoké, může dojít až k tomu, že zvíře prorazí čelní okno. Ale ani náraz do tří a více kilogramového zajíce či divokého králíka nemusí být maličkostí z materiálního hlediska. Obvykle dojde k proražení čelní mřížky, poškození chladiče, případně dalším škodám. Také bažant, který přelétá silnici je při střetu „balvanem“, který svede rozbít čelní okno.

Kdo je za tuhle srážku odpovědný? Obecně řečeno – my, řidiči. Zvíře je volně žijící, a my jsme ho srazili. Tím pádem nemůžeme očekávat, že nám někdo, jako například myslivecké sdružení hospodařící v daném revíru, uhradí škodu. Naopak může se dokonce stát, že po vás myslivecké sdružení bude požadovat náhradu škody. 

Jediný, kdo z materiálního hlediska může pomoci, je pojišťovna, a to zcela jistě v případě vašeho havarijního pojištění. Je i nemálo pojišťoven, které například rozbité okno hradí jaksi „navíc“ nebo dokonce přidávají veškeré pokrytí škod v případě střetu se zvěří. O tom je však třeba se přesvědčit.

Takže jediné, co vám přinese takováto havárie je „šťavnatý biftek“ z kančího? Vůbec ne. Pokud totiž odvezete sražené zvíře, dopouštíte se pychu – nebo-li pytláctví a hrozí vám pokuta od 2000 Kč výše. To by byl hodně drahý oběd.

Takže – jezděte co nejvíce opatrně. Sice už přišla zima, a zvěř přece jen přestane být tak aktivní jako doposud, nicméně je tu stále.

Zdroj: ÚAMK

  g+   sdílet