Lokalizačních řešení (RTLS) v reálném čase

  g+   sdílet  

d-Health Ekahau

Společnost d-Health s.r.o. – dodavatel lokalizačních řešení v reálném čase (RTLS) a společnost Schrack-Seconet AG - dodavatel protipožárních, bezpečnostních a komunikačních systémů, vyvinuli zajímavé řešení, ve kterém se spojili výhody stacionárních bezpečnostních prvků (tepelné, kouřové sondy, ruční či automatické signalizační prvky) a real-time určení polohy.

Řešení umožňuje předat VAROVÁNÍ o zjištěném nebezpečí (např. indikace požáru, které zachytí protipožární snímače), na všechny tagy (v textové podobě + zvuková a světelná signalizace) např. pacientů, nemocničního personálu či zaměstnanců v předem určeném okruhu (patro, budova, technologický segment). Ti pak mohou reagovat mnohem rychleji na možné nebezpečí než jen na pouhý plošný akustický signál, kde nemusí být vždy jasné místo vzniku nebezpečí.

Naopak, pokud např. obsluhující personál zjistí výskyt požáru či jiného nebezpečí, může velmi jednoduše (zatažením za šňůrku tagu nebo stisknutím tlačítka) předat tuto informaci nejen dalšímu okruhu spolupracovníků (dle předem nastavených pravidel – patro, nejbližších 5 osob, apod.) ale zároveň přímo protipožárnímu a bezpečnostnímu systému, který může zareagovat spuštěním poplachu a dalších návazných kroků.

Výhodou této obousměrné integrace je zejména minimalizace ztrátových časů při zaznamenání nebezpečí a přesné (citlivost 1-3m) určení místa, ze kterého do systému vstoupila informace o nebezpečí. A v řadě případů, právě prvních několik minut od indikace požáru (či jiného nebezpečí), z velké míry rozhodlo o míře materiálních škod či zdravotních důsledcích!

V případě dotazů neváhejte kontaktovat společnost d-Health s.r.o.

 

  g+   sdílet