KONFERENCE: BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

  g+   sdílet  

457409027

Koná se ve dnech 11. a 12. 11. v prostorách Masarykovy koleje v Dejvicích.

Již 9. ročník mezinárodní konference „Bezpečná dopravní infrastruktura“ se koná pod záštitou řady významných politických i profesních osobností, např. předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, náměstka primátora HMP Jiřího Nouzy, ředitele Zdravotnické záchranné služby HMP a senátora Zdeňka Schwarze, ředitele služby dopravní policie Tomáše Lercha, prezidenta ÚAMK Oldřicha Vaníčka, předsedy programu EuroRAP Johna Dawsona a dalších.

Konferenci pravidelně pořádají ÚAMK ČR a AF-CITYPLAN s.r.o. již od roku 2006. Jejím hlavním cílem je důrazně upozorňovat na neuspokojivý bezpečnostní stav silniční infrastruktury, na jeho vliv na vznik a následky dopravních nehod a seznamovat s vhodnými politickými nástroji a stavebně-inženýrskými postupy pro zlepšení tohoto stavu. Každoročně sál zaplní více jak 130 posluchačů, kteří během uplynulých osmi ročníků vyslechli 176 odborných přednášek. Pro letošek je připraveno více než 20 příspěvků, kdy budou mimo jiné prezentovány výsledky hodnocení bezpečnosti Evropských silnic na Slovensku, Maďarsku a 3 balkánských států.

455643373

Rozmanitost přednášejících a témat poskytne různé úhly pohledu na problematiku dosažení „Silnice bezpečné, srozumitelné a odpouštějící“, nezabíjející uživatele silnic jen proto, že oni nebo jiní učinili při užívání silnic chybu. Konference nese právem označení „mezinárodní“, neboť jsou vždy předneseny příspěvky vybraných zahraničních odborníků, umožňující nahlédnout do způsobu řešení i jinde než u nás. Konference se každoročně těší i značnému mediálnímu zájmu, záznam z pořádané tiskové konference, která je součástí akce od roku 2011, vysílá např. Česká televize, Český Rozhlas, Impuls, související články otiskují nejčtenější internetové portály jako je např. Idnes, Novinky, Aktuálně a další.

Konference je určena všem správcům dopravní (zejména silniční) infrastruktury, jako demonstrace nástrojů, jak lze cílenou péčí o silniční infrastrukturu snížit riziko vzniku dopravních nehod i jejich závažných následků. Konference je cílena nejen na orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních, ale i pro složky integrovaného záchranného systému, ostatní experty a poradenské firmy zabývající se dopravou, dopravce, pojišťovací instituce a specialisty, kteří mají možnost přispět ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy z hlediska nároků na bezpečné dopravní cesty. Z hlediska profesní odbornosti je význam konference výrazně podpořen zařazením do programu vzdělávacích akcí pořádaných v rámci programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Podrobné informace o konferenci, včetně všech aktualit a možnosti přihlášení, jsou k dispozici na webu zde.

462055835

Srdečně zveme každého, komu není neblahý bezpečnostní stav našich silnic lhostejný a chtěl by přispět i k naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

  g+   sdílet