Staňte se ZELENÝM ANDĚLEM

  g+   sdílet  

uamk_aplikace

 

Jak známo, andělé jsou ti, kteří nás provázejí a ochraňují v našem životě. Na silnicích jsou to Zelení andělé ÚAMK, kteří nás motoristy mohou díky informacím o aktuální dopravní situaci ochránit nejen před čekáním v kolonách, ale i možným nebezpečím. Zprávy těchto dobrovolných dopravních zpravodajů ÚAMK shromažďuje, třídí a předává jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak i dalšími způsoby lidem na cestách. Chtělo by se říct – bohulibá činnost.

Dobrovolným dopravním zpravodajem projektu Zelený anděl se může stát prakticky kdokoliv – aktivní a všímavý řidič osobního vozu, řidič profesionál, dispečer nebo vedoucí dopravy – zkrátka každý, kdo sleduje provoz na silnici a chce pomoci ostatním.

Dobrovolný dopravní zpravodaj poskytuje informace týkající se provozu na českých silnicích. Každá jeho informace, byť se zdá na první pohled bezvýznamná, může zachránit životy nebo alespoň předejít potížím. Může se také zúčastnit různých anket, které poskytují zpětnou vazbu ohledně problematiky bezpečnosti silničního provozu – prostě být součástí hlasu Zeleného anděla, který upozorňuje na možné nedostatky či nebezpečné situace, se kterými se v dnešní době motoristé při svých cestách potýkají.

Být součástí projektu Zelený anděl je dobrovolné a bezplatné. Naopak – odměnou kromě hřejivého pocitu, že jste někomu pomohli, je i možnost získání hodnotných cen v pravidelných intervalech pro ty nejaktivnější z vás. Ani ostatní však nepřijdou zkrátka – každý dopravní zpravodaj má možnost za nasbírané body hodnotící kvalitu jím poskytnutých informací získat věcné ceny zdarma nebo se slevou prostřednictvím andělského e-shopu.

Každá informace dobrovolného dopravního zpravodaje putuje rozličnými informačními cestami k ostatním motoristům, čímž Zelený anděl přispívá k informovanosti a větší obezřetnosti všech řidičů, a tím tak podporuje bezpečnost silničního provozu.

Registraci získáte ZDE

  g+   sdílet