Nový projekt Policie ČR – Prevencí k bezpečí

  g+   sdílet  

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

Od září 2015 jsou tato videa postupně distribuována a bude je možné shlédnout nejen na webových stránkách PČR, ale i v kinech, MHD, televizních obrazovkách v čekárnách, školách a na dalších místech – webových stránkách organizací podporující šíření preventivních informací. Dále jsou k dispozici ke stažení každému, kdo o ně projeví zájem – viz níže.

Jedná se o preventivní projekt krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality.

Seznam videospotů:

Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí! (rizika virtuální komunikace – verze pro děti a mládež)

Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální komunikace – verze pro rodiče)

Ne každému můžete věřit (podvody  a trestná činnost na seniorech) + soutěž „Vyzbroj si svou babičku, dědečka“

Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)

Tenký led… (návykové látky, alkohol a agrese u dětí)

Největší zločinec číhá i na vaše dítě (silniční provoz a děti)

To auto fakt není trezor (krádeže věcí z vozidel)

Ke každému tématu jsou vždy dvě videa – krátké (cca 30 vteřin) a dlouhé (cca 3 minuty). Dětí a mládeže se týkají především první tři témata. S tématem trestná činnost na seniorech je spojena soutěž pro potomky těchto ohrožených osob.

Soutěž  „Vyzbroj si svou babičku, dědečka“

Soutěž spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika. Soutěž probíhá od 1. září 2015 do 15. listopadu 2015. Hlavní cena pro vítěze je tablet v hodnotě 5.000 korun a další ceny. Více informací k soutěži.

Blíže k tématům:

  1. Rizika virtuální komunikace – snímek upozorňuje na rizika neobezřetného sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu leckdy i cizím lidem. Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům“, ale i cizím lidem, které „znají“ pouze přes virtuální prostředí. Tato činnost s sebou nese následně velká rizika formou kyberšikany, vydíráním, vyhrožováním, či riziko zvané kybergrooming.
    K tématu jsou vyhotovena dvě videa (resp. 4). Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže a druhý snímek je určen pro jejich rodiče.
  2. Trestná činnost páchaná na seniorech – video informuje obyvatele seniorského  věku o rizicích a trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů trestné činnostiKrátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka“, která spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika a senior byl s nimi alespoň trochu srozuměn.
  3. Kapesní krádeže – videa v tomto tématu upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí.
  4. Agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže – téma je zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog a agresivní chování. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek.
  5. Nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu – toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především apeluje na výchovu samotných rodičů dětí v této oblasti. Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí.
  6. Vloupání do motorových vozidel – toto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel a upozorňuje na známé heslo „auto není trezor“.

Více ZDE

  g+   sdílet