Den bezpečnějšího internetu 2016 vyzývá všechny uživatele aby „sehráli svůj part za lepší internet“

  g+   sdílet  

bezpečný internet

Vy, kdo blíže sledujete aktivity v rámci projektu Saferinternet, už jistě víte, že Národní centrum bezpečnějšího internetu se každoročně podílí na podpoře iniciativy Dne bezpečnějšího internetu. V roce 2016 bylo pro tento den zvoleno datum 9. února 2016. Jeho cílem je získat pozornost nejširší cílové skupiny uživatelů a připomenout, že online bezpečnost není samozřejmostí a je potřeba se o její zachování aktivně snažit. Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní aktivitou a probíhá ve více než stovce zemí po celém světě. Každoročně jej také provází motto, které navozuje jeho téma. Pro příští rok jím bude „sehrajte svůj part pro lepší internet“ a sehrát jej může minimálně svým přístupem k ochraně soukromí každý uživatel online prostoru.

Pro podporu Dne bezpečnějšího internetu bude Národní centrum bezpečnějšího internetu tentokráte organizovat dvě soutěže. Cílem první bude uspořádat jakoukoliv osvětovou nebo informační aktivitu s tématikou bezpečnosti online. Druhá soutěž bude mít přímý odkaz na motto Dne bezpečnějšího internetu 2016 a na výročí čtyř set let od úmrtí světově známeho dramatika, Williama Shakespeara. Pokud byste se chtěli o soutěžích dozvědět více, sledujte naše stránky www.saferinternetday.cz.

 

  g+   sdílet