Lze používat dětské zádržné systémy MULTIMAC v ČR

  g+   sdílet  

multimac

Před nedávnem obdržela naše redakce od našeho čtenáře dotaz týkající se zádržných systémů pro děti a jejich použití v ČR. Z Ministerstva dopravy jsme obdrželi na zaslaný dotaz jasné stanovisko. Jestli řešíte bezpečné zajištění 3 dětí ve vašem voze, tak doporučujeme číst dále.

Dotaz od našeho čtenáře, od pana Lukáše C.: 

Dobrý den, 

jako jedno z mála řešení, která umožní i do „běžného“ auta umístit 3 děti, jsem objevil autosedačku Multimac (multimac.co.uk). Dle informací na webu splňuje bezpečnostní normy – jak britské, tak např. švédské, které jsou velmi přísné.Její dostupnost v ČR je diskutabilní, ale to je věc jiná. 

Rád bych se ale zeptal, jak se na její případné použití dívá zákon z pohledu nutné homologace (je nutná česká nebo platí nějaká „univerzální“ pro celou EU), případně z pohledu řešení pojistného plnění v případě, že by s autem, které bude touto sedačkou vybaveno, došlo k nehodě. Děkuji za odpověď

Vyjádření z Ministerstva dopravy z listopadu 2015

Pro přepravu dětí ve vozidlech platí ve státech EU (např. ve Švédsku, v Anglii a v České republice) shodná pravidla stanovená směrnicí 91/671/EHS ve znění směrnic 2003/20/ES a 2014/37/EU, o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. Tato pravidla v České republice převzal zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. V Evropě dětské zádržné systémy používané pro přepravu dětí ve vozidle musí plnit předpis EHK OSN č. 44, o dětských zádržných systémech nebo č. 129, o vyspělých dětských zádržných systémech. Jiné technické předpisy stanovující komplexní požadavky na dětské zádržné systémy (chybně nazývané normy) nejsou v Evropě známy.

Dětský zádržný systém při uvedení na trh EU musí být schválený a označený schvalovací značkou podle předpisu EHK OSN č. 44 nebo č. 129 (musí být „homologovaný“). Schvalovat dětské zádržné systémy mohou správní orgány států, který k uvedeným předpisům přistoupily, např. správní orgán Německa (E1), Švédska (E5), České republiky (E8), Anglie (E11) a dalších 29 správních orgánů států, které jsou signatáři Ženevské dohady 1958 (viz vyhláška č. 176/1960, o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, ve znění sdělení č. 42/1996 Sb.).

Schválený dětský zádržný systém může být uváděný na trh ve všech státech, které k předpisům EHK OSN č. 44 nebo č. 129 přistoupily a to bez dalšího ověřování a schvalování. Odpovědnost za schválení a kontrolu shodnosti jeho výroby nese správní orgán státu, který schválení vydal. Distribuce schválených dětských zádržných systémů na různé trhy je záležitostí výrobců, prodejců a zájmu zákazníků o daný výrobek.

Podle prohlášení výrobce na www stránkách (multimac.co.uk) je dětský zádržný systému Multimac chválený podle předpisu EHK OSN č. 44 a nic tedy nebrání jeho používání a distribuci v České republice. 

Tímto děkujeme za Svět v bezpečí za vaše zasílané podněty a dotazy. Opět jsme ve světe bezpečí o něco chytřejší.

Vaše redakce

 

  g+   sdílet